VĂN CHƯƠNG HÁN NÔM TRONG “PHẠM TỔ LINH TỪ” (Tiếp)

0
1068

Bài 7

THỌ ĐƯỜNG

Biên dịch: Phạm Thúc Hồng
Trình bày: Phạm Thế Chiến

I- QÚA TRÌNH KHỞI DỰNG, TRÙNG TU THỌ ĐƯỜNG

Thọ đường thiết trí về phía Tả/ Trái/ Đông của Bái đường. Thọ đường được xây dựng để phụng thờ các vị tiền bối cao tuổi qua từng thời đại.

Sự kiện này nhằm đề cao vai trò và sự cống hiến của những bậc thượng thọ có sự đóng góp công sức nhiều hơn so với những người trung thọ, hạ thọ.

 

Td1

Thọ Đường được khởi dựng vào năm 1871. Văn bia tại Nhà bia Đình Ngoại viết chữ Hán còn ghi rõ:

Td5年 代 辛 未 1871 建 壽 堂 以 奉 祀 各 諸 位 先 壽 造

Niên đại Tân Mùi 1871, kiến tạo Thọ đường dĩ phụng tự các chư vị tiên thọ.

Năm Tân Mùi 1871, kiến tạo Thọ đường để  thờ các vị có tuổi cao đã mất.

Td4

Đến năm Canh Dần (2010), Thọ đường được trùng tu như cảnh quan hiện tại. Xà cò đặt tại gian chính giữa Thọ đường chạm khắc hàng chữ Hán:

共 和 社 會 主 義  越 南 庚 寅 年 弍 十 月  弍  十 日 尊  造 竪 柱 上 梁 大 吉

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Canh Dần niên, nhị thập nguyệt,
nhị thập nhật tôn tạo, thụ trụ, thượng lương đại cát

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nhĩa Việt Nam, năm Canh Dần (2010), tháng 12, ngày 20 âm lịch, tôn tạo, dựng cột, thượng lương tốt lành

 

II- HOÀNH PHI, CÂU ĐỐI TẠI THỌ ĐƯỜNG

Hiện tại Thọ đường có 3 gian thờ. Gian thờ giữa thờ hình tượng “Ông Thọ” trong tam đa “Phước Lộc Thọ”.

Td2

Tại Thọ đường, hoành phi và câu đối đều do Hội Thọ lão lập vào năm 1936:

Phía trên bàn thờ giữa, hoành phi ghi:

Td3

壽 無 疆

保 大 丙 子 秋
壽 老 會 拜 進

Thọ vô cương

Bảo Đại, Bính Tý, Thu
Thọ lão hội, bái tiến

Dịch nghĩa:

Sống lâu không giới hạn

Bảo Đại, mùa Thu năm Bính Tý (1936)
Hội Thọ lão, kính dâng

 

Hai bên bàn thờ gian giữa treo cặp câu đối:

Td6

上 壽 壽 則 民 興 孝
故 親 親 而 天 下 平

保 大 丙 子 秋
壽 老 會 拜 進

Thượng lão lão tắc dân hưng hiếu
Cố thân thân nhi thiên hạ bình

Bảo Đại Bính Tý, Thu
Thọ lão hội, bái tiến

Dịch nghĩa:

Cao tuổi lão nhân dân hiếu thảo
Sâu tình thân thiên hạ bình yên

Bảo Đại, mùa Thu năm Bính Tý (1936)
Hội Cao tuổi, kính dâng

Còn tiếp…….

Bài 8: TẢ VU