Văn kiện Hội nghị 4: BÁO CÁO VỀ NHÂN SỰ

1
657

Của Chủ tịch Hội đồng: Phạm Đạo

Tiêu chí lựa chọn nhân sự:

Như chúng ta đã biết “Con người là chìa khóa của mọi thành công”. Trong bất cứ tổ chức nào cũng vậy, việc tuyển chọn cán bộ đều hết sức quan trọng, đều phải có những tiêu chí (tiêu chuẩn) phù hợp với tôn chỉ mục đích của tổ chức ấy.

Với hoạt động dòng họ của chúng ta, các thành viên của Hội đồng họ Phạm các cấp là những người tự nguyện hoặc được HĐHP tiến cử cũng phải đạt được những tiêu chí nhất định. Hội đồng họ Phạm Việt Nam là một tổ chức dòng họ, tự nguyện của những người có tâm huyết với dòng họ cùng chung chí hướng là làm tốt “việc họ” theo đúng tôn chỉ mục đích đã được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm chúng ta.

Mọi người đều biết đặc diểm của tổ chúc chúng ta gồm 4 không và 4 có. Cụ thể là:

4 không:

– Không có tư cách pháp nhân (không có dấu tròn của Nhà nước);

– Không có trụ sở;

– Không được cung cấp phương tiện làm việc;

– Không có lương và phụ cấp.

Chính vì  vậy mà tiêu chuẩn để chọn người phải có 4 điều kiện:

– Có tâm với dòng họ, tức phải có nhiệt tình và tự nguyện.

– Phải có trình độ và kinh nghiệm hoạt động dòng họ (càng ở Hội đồng cấp cao thì đòi hỏi càng cao)

– Phải có điều kiện thông tin liên lạc: Có điện thoại, có Email (nhất là các vị trong Thường trực bắt buộc phài có Emmail và biết sử dụng Email)

– Có điều kiện kinh tế nhất định (đủ để hoạt động – điều này cần nói rõ vì tất cả chúng ta đều phải bỏ tiền túi ra để hoạt động)

(xin gọi tắt là 4 T: Tâm – Tầm – Tiện (phương tiện) và Tiền)

          Nói tóm lại Tổ chức của chúng ta là 4 K (4 không) nên tiêu chuẩn lựa chọ là 4 T (4 có).

Một điều cần nói nữa là: Các thành viên của Hội đồng toàn quốc đương nhiên là đại diện (không nhất thiết là cấp trưởng) của các HĐHP địa phương và các HĐGT lớn cũng như các Tổ chức trực thuộc của HĐTQ

Mục tiêu bổ sung nhân sự kỳ này vẫn hướng tới trẻ hóa đội ngũ và những  người thực sự hoạt động, tránh tình trạng ghi danh để đấy.

Cụ thể sau khi đã thương thảo với các Ban chuyên môn và các Hội đồng địa phương, chúng tôi xin công bố:

Danh sách HĐTQ họ Phạm Khóa VI- Kiện toàn tại Hội nghị lần thứ 4

(Sẽ đăng tiếp ở kỳ sau)