VĂN KIỆN HỘI NGHI 4: B/c của Thường trực (tiếp)

0
629

BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC

TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM KHOÁ VI

Ngày 28/12/2013

Phần hai

 NHỮNG HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ CHÍNH TRONG NĂM 2014

I. Công tác phát triển và củng cố tổ chức:

1. Hội nghị xác định công tác phát triển và củng cố tổ chức là một trọng tâm việc họ trong năm 2014. Hiện nay đã có 31 tỉnh và TP trực thuộc TW có tổ chức của HĐHP Việt Nam. Tuy nhiên phong trào chưa vững chắc. Chỉ có 14 tỉnh, 33 huyện , một số xã có hoạt động thường xuyên, nên việc củng cố, duy trì hoạt động cần được coi trọng. Cần giải quyết dứt điểm tình trạng mất đoàn kết hoặc thụ động phụ thuộc vào cấp trưởng. Mặt khác, cố gắng thành lập thêm các HĐ mới ở nơi có điều kiện, đặc biệt quan tâm phát triển tổ chức tại các huyện, thị, xã, phường, liên xã, liên phường và thúc đẩy hoạt động của các HĐGT. Cần dựa vào một số người tâm huyết làm nòng cốt, dựa vào một số HĐGT có hoạt động tốt, dựa vào các nhà thờ họ hoặc đền thờ danh nhân họ Phạm ở địa phương làm nơi bước đầu tập hợp bà con. Việc tuyên truyền cho bà con biết tìm đọc trang web và Bản tin rất quan trọng, có tác dụng hướng dẫn mọi người hiểu biết công việc họ, từ đấy mà tập hợp thành tổ chức.

2. Hội nghị tiếp tục khảng định chủ trương “chuyển mạnh hoạt động về cơ sở”. Phải nhấn mạnh rằng, trong hệ thống tổ chức 5 cấp của Hội đồng thì các Hội đồng gia tộc có nét riêng và đặc biệt quan trọng. Tất cả những việc họ chủ yếu nhất đều được thực hiện tại HĐGT, từ việc thờ cúng, tu tạo nhà thờ, mồ mả, việc biên soạn gia phả, tộc phả, việc khuyến học, khuyến tài v.v…. HĐGT có tổ chức chặt chẽ, mối liên hệ huyết thống, tình cảm họ hàng thân thuộc, có khả năng huy động tài chính mạnh. Các Hội đồng “cấp trên” thực chất chỉ là nơi hướng dẫn, tổ chức liên kết hoạt động các HĐ “cấp dưới” trong phạm vi lãnh thổ. Muốn kết nối dòng họ, khuyến học khuyến tài… đều phải dựa vào thông tin từ dưới đưa lên. Vì vậy, việc hướng dẫn, giúp đỡ các HĐGT củng cố mở rộng hoạt đông, biên soạn tộc phả, tộc ước và mở rộng giao lưu với các HĐGT xung quanh là rất quan trọng và là trách nhiệm trước hết của các HĐ cấp xã, huyện…

3. Song song với việc đẩy mạnh hoạt động, các Hội đồng phải đặc biệt quan tâm việc báo cáo, tuyên truyền phản ánh hoạt động của mình. Thực tế có những địa phương có hoạt động nhưng HĐTQ và các địa phương khác không biết gì. Đề nghị các HĐ địa phương cần cử ra một số người có trách nhiệm viết bài phản ánh hoạt động của địa phương mình gửi về BBT trang tin điện tử và Bản tin nội tộc. Tin bài và ảnh phải được gửi qua e-mail để nhanh chóng, chính xác và không mất thời gian đánh máy, chụp lại. Một nghich lý là địa phương nào cũng muốn có tin tức hoạt động của mình phản ánh trên báo nhưng lại không viết và gửi tin, bài. Khá hơn một chút, có địa phương gọi điện thoại cho TBT nói qua hoạt động của mình để TBT viết thành tin, bài. Đề nghị mỗi HĐ ít nhất phải có một vài người sử dụng e-mai còn để nhận các văn bản, chủ trương của HĐTQ và gửi báo cáo của địa phương. Nề nếp báo cáo lâu nay có một số nơi làm tốt (như: Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Đắc Lắc, Nam Định, Hà Giang, Hạ Long,…) nhưng cũng có nhiều nơi không duy trì đều. Tình trạng bưu điện hiện nay rất yếu kém, chúng ta cần đẩy mạnh việc sử dụng e-mail (và khi cần thì dùng cả điện thoại) mới bảo đảm việc họ thông suốt được. 

Một số HĐ đia phương đã thiết lập trang tin điện tử của địa phương, thậm chí nhiều dòng họ còn tự phát có các trang web, blog riêng. Một số HĐ địa phương đã biên soạn và phát hành một số ấn phẩm phản ánh hoạt động việc họ của mình. Đó là những điển hình tiên tiến rất đáng hoan nghênh, nhưng việc duy trì các tờ báo đó rất khó khăn và có tâm lý ỷ vào trang web của địa phương mà không viết bài cho 2 tờ báo của HĐTQ. Nếu tập trung nguồn lực vào 2 tờ báo của HĐTQ sẽ hiệu quả hơn.

4. Đối với HĐTQ, điều cốt yếu là phải củng cố các Ban chuyên trách. Thực tế là có nhiều ban khá đông người, nhưng người thực sự hoạt động thì quá ít, thậm chí có ban không hoạt động. Chúng ta làm việc họ, không có các quy định hành chính bắt buộc ai, điều ràng buộc duy nhất là tình cảm của mỗi người đối với dòng họ, đối với nhau, đối với công việc. Chỉ có sự tự giác làm việc vì tấm lòng đối với dòng họ, yêu công việc và thân thiết, nể trọng những người cùng làm việc họ với mình thì mới đẩy mạnh hoạt động lên được. Phải xóa bỏ tình trạng hứng lên thì nhận một nhiệm vụ trước HĐ rồi không làm gì, những việc cụ thể nhận lời rồi bỏ đấy, làm lỡ việc những người khác.

Công việc nặng nề nhất là ban Thông tin – Tư liệu. Hai tờ báo đòi hỏi ra đều đặn, trang web thì thường xuyên một vài ngày phải có tin bài mới, Bản tin thì cứ đến giữa quý là “sống chết” cũng phải ấn hành. Bản thân các vị trong Ban Biên tập không viết tin bài, cộng tác viên không có ai thì tin bài ở đâu ra, lấy gì đăng tải? Đó là chưa kế các công việc trị sự, lo in ấn, phát hành, tiền nong trang trải v.v… Hoạt động của 2 tờ báo là hoạt động thường xuyên quan trọng nhất của HĐTQ. HĐ luôn mời những người có năng lực nhất và tâm huyết nhất vào BBT. Tiếc rằng lâu nay chỉ có 2 vị TBT làm việc, một vài Ủy viên có làm việc nhưng thất thường. Tới đây cần đặc biệt củng cố lại các BBT, trước mắt cần ngay 1 Phó TBT Bản tin phụ trách trị sự, một số uỷ viên có khả năng đi địa phương nắm tin, khai thác tin từ các nguồn, viết tin bài cho 2 tờ báo.

           Các ban chuyên trách khác làm theo từng vụ việc cụ thể nhưng đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao. Các vị Trưởng ban cần nắm được toàn bộ hoạt động của HĐ để chủ động phần việc của mình, phải nắm được các ủy viên của Ban mình để phân công, phải duy trì các cuộc họp Ban để bàn thống nhất công việc cần làm, thông tin đầy đủ đến các UY ở xa để phối hợp cùng hoạt động theo chủ trương chung…

           Việc tổ chức các đoàn đi dự các hoạt động của các địa phương là việc tốn kém nhiều thời gian, sức lực và kinh phí. Tâm lý các địa phương, kể cả các HĐGT, HĐ cấp xã, huyện cũng muốn sự có mặt của đại diện “Trung ương”. Các vị Ủy viên Thường trực và các Ban chuyên trách cần cố gắng sắp xếp đi về địa phương để động viên phong trào và nắm được hoạt động của các địa phương, tăng thêm tình cảm gắn bó, mặt khác các địa phương cũng phải thông cảm với “trung ương”. Nhiều trường hợp các vị Ủy viên HĐTQ sinh sống ở mỗi địa phương phải thay mặt cho HĐTQ đế dự và động viên hoạt động của các HĐ trong địa phương mình.

5. Một trọng tâm công tác củng cố tổ chức là việc biên soạn và hoàn thiện các quy chế, quy định, tộc ước… . Cần rà soát lại các quy chế đã ban hành, sửa đối, bổ sung cho đầy đủ, phù hợp với các vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Việc này đòi hỏi thận trọng, tập trung trí tuệ, Thường trực cần có lộ trình xem xét từng quy chế, làm từng cái trong cả năm 2014.

6. Việc thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ là một khó khăn. Cần tìm được phương thức hoạt động phù hợp, sao cho các thành viên tham gia CLB thấy có lợi ích gì cho mình, nhất là các CLB doanh nhân. Cố gắng chính thức thành lập và đi vào hoạt động CLB Tuổi trẻ, quan trọng nhất là phải có hình thức hoạt động vui vẻ, nhẹ nhàng như tìm hiểu, hành hương về các đền thờ danh nhân họ Phạm để giáo dục truyền thống, các hoạt động học tập ngoại ngữ, giúp nhau lập nghiệp, các hoạt động tập thể kết hợp các hoạt động chung của Hội đồng… Cần tránh việc “hành chính hóa” tất cả các tổ chức làm việc họ, các Hội đồng cũng như các CLB.

II. Các hoạt động hướng về cội nguồn:

Đây là các hoạt động hàng đầu của việc họ, thu hút đông đảo nhất bà con tham gia. Từng Hội đồng gia tộc cho đến cả nước, các hoạt động này mang tính tâm linh sâu sắc, gắn kết mọi người trong tình cảm đồng tộc, tình cảm huyết thống thiêng liêng.

1. Trên phạm vi cả nước, ngày giỗ Thượng thủy tổ Phạm Tu đã trở thành ngày hội lớn của họ Phạm VN từ mười mấy năm nay. Đặc biệt từ sau khi khánh thành Phạm Tổ Linh Từ năm 2011, Hội đồng Toàn quốc có chủ trương kết hợp Lễ giỗ tổ với tổ chức gặp mặt đại biểu họ Phạm cả nước thay cho việc tổ chức các cuộc gặp mặt hàng năm tại các địa phương như trước đây. Năm 2014 tới, HĐTQ tiếp tục chủ trương phối hợp với UBND xã Thanh Liệt tổ chức trọng thể ngày này. Các HĐ họ Phạm các địa phương cần giữ liên hệ chặt chẽ với HĐTQ và có kế hoạch tổ chức cho bà con xa về  dự Lễ. Các ban chuyên trách của HĐTQ, nhất là ban Lễ tân, ban Tài chính, ban Thông tin – Tư liệu… cần có kế hoạch chu đáo tiếp đón bà con, nhất là các vị cao niên, đảm bảo buổi lễ trang nghiêm, trật tự, tất cả bà con về dự đều được vào dâng hương bái tổ. Các HĐ dịa phương cần có kế hoạch cụ thể để nhân dịp này kết hợp gặp gỡ Thường trực HĐTQ nắm chủ trương chung và phản ánh hoạt động của mình, đồng thời gặp gỡ giao lưu cùng các HĐ địa phương bạn.

Ở một số tỉnh thành phía Nam đã có nơi thờ Thượng Thủy tổ có thuận lợi cho bà con dâng hương. Các địa phương xa khác cũng vẫn tổ chức được Lễ giỗ tổ kết hợp các hoạt động việc họ tại địa phương mình, lấy dịp này để tập hợp đông đủ bà con.

2. Tại các địa phương, tùy điều kiện và thời gian thuận tiên, HĐ cần tổ chức cho bà con về Phạm Tổ Linh Từ hoặc đến các đền thờ các Danh nhân họ Phạm khác tại địa phương mình để dâng hương, kết hợp triển khai các hoạt động việc họ như khuyến học, tổng kết hoạt động, thành lập HĐ mới, củng cố HĐ đã có… Một số nhà thờ họ ở miền Trung có phong trào vào dịp Tết rước Thượng Thủy tổ về cùng tiên tổ dòng họ mình. Đây là một nét đẹp cần nhân rộng, giúp bà con hướng về cội nguồn. Một số địa phương có đền thờ Danh nhân họ Phạm nhưng chưa phát huy, cần thấy rằng có đền thờ đó là một thuận lợi lớn của địa phương mình để hoạt động việc họ. Câu lạc bộ Tuổi trẻ họ Phạm tới đây cũng cần tổ chức bạn trẻ hành hương đến các đền thờ này để giáo dục truyền thống nhẹ nhàng, phù hợp tâm lý tuổi trẻ. Ở một số địa phương có đền thờ Danh nhân họ Phạm nhưng chưa được công nhận Di tích Lịch sử – Văn hóa, hoặc đã được công nhận nhưng di tích xuống cấp nhiều, nếu Hội đồng họ Phạm ở đấy khởi xướng hoặc tham gia tích cực vào việc đề nghị công nhận di tích hoặc trùng tu nâng cấp di tích thì vai trò của HĐ sẽ nổi bật, được bà con và các ban ngành đoàn thể ở địa phương tín nhiệm, sẽ rất có ích cho việc họ. Việc HĐ họ Phạm Bắc Giang góp phần to lớn trong việc tu tạo đền thờ tướng quân Phạm Văn Liêu là một điển hình, được các lực lượng vũ trang và các ban ngành trong tỉnh đánh giá cao, nâng cao uy tín của HĐ lên rất nhiều (tuy mới thành lập không lâu). Việc HĐ họ Phạm tỉnh Ninh Bình xây dựng mộ và chăm sóc nhà thờ tướng quân Phạm Cự Lượng không chỉ có tiếng vang ở địa phương mà bà con ở Lương Sử Hà Nội cũng nô nức về Ninh Bình thăm viếng, kết nối tình nghĩa 2 địa phương. Hiện nay đền Lương sử thờ tướng quân Phạm Cự Lượng ở Hà Nội (đã được lập từ năm 1037) chưa được công nhận Di tích LS – VH. Mấy năm qua, một số vị trong HĐTQ đã giúp bà con ở đây làm hồ sơ, nếu được công nhận Di tích thì vị thế của HĐ sẽ nâng cao, bà con phấn khởi. HĐ họ Phạm thành phố Hưng Yên, sau đó là tỉnh Hưng Yên tổ chức tìm mộ và có kế hoạch tu tạo phần mộ Tướng quân Phạm Bạch Hổ, song song với việc quan hệ chặt chẽ với Ban quản lý di tích Đền Mây có ý nghĩa to lớn. Tiếc rằng do không thống nhất nội bộ HĐ cấp tỉnh  mà công việc chưa đi đến đâu.  Nếu tốt đẹp thì Đền Mây đã trở thành một trung tâm hoạt động việc họ rất tốt không chỉ cho tỉnh Hưng Yên mà còn cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ.

III. Các mặt hoạt động khác:

1. Công tác khuyến học khuyến tài và hoạt động xã hội:

Năm 2014 không tổ chức Lễ Vinh danh nhân tài và khuyến học quy mô toàn quốc, nhưng việc này vẫn là trọng tâm hoạt động của các HĐ địa phương, nhất là các HĐGT. Năm 2014 sẽ xem xét sửa đổi bổ sung quy chế quỹ Tấm lòng vàng, mở rộng thành quy chế khen thưởng nói chung, điều chỉnh các đối tượng vinh danh và khuyến học cho sát hợp thực tế hơn, khen thưởng kịp thời và có tác dụng trực tiếp hơn, mở rộng các hoạt động xã hội khác không chỉ khuyến học khuyến tài. Lấy trọng tâm thực hiện công tác khuyến học khuyến tài và hoạt động xã hội là tại HĐGT và dần lên các HĐ cấp xã phường, huyện thị, tỉnh thành, khen thưởng trước hết những người trong gia tộc, những người có tăm tiếng trong địa phương mới có tác dụng động viên noi gương trực tiếp. Tùy theo mức độ thành tích, các HĐ cấp dưới báo cáo danh sách lên các HĐ cấp trên tổ chức khen thưởng cho xứng đáng, thành tích đến đâu thì cấp HĐGT, đến đâu thì cấp xã phường…cho đến HĐ toàn quốc, tránh tình trang đưa ngược danh sách từ HĐTQ xuống các HĐ địa phương. Những người được khen thưởng phải có thêm tiêu chí là tham gia hoặc tha thiết với việc họ, tránh tình trạng có người được mời đến để vinh danh, khen thưởng nhưng không tha thiết với vinh dự mà dòng họ trao cho.

2. Công tác Thông tin – Tư liệu:

Năm 2014 tiếp tục biên soạn và xuất bản tập 3 trong bộ sách Họ Phạm trong cộng đồng dân Việt, bán tiếp các tập 1, 2. Tuy Ban Thông tin  – Tư liệu tích cực bán sách nhưng mỗi năm chỉ có 1, 2 lần tập trung đông bà con nên bán rất chậm. Đề nghị các địa phương nên mua tập trung để nhanh gọn, vừa là quảng bá rộng bộ sách đến bà con, vừa thu lại tiền chi phí in ấn xuất bản. Các ấn phẩm khác như các mẫu giấy Ghi công, Biểu dương, Chúc thọ do HĐTQ ấn hành cũng vậy, các HĐ địa phương cần lấy tập trung về sử dụng có hiệu quả trong địa phương mình. HĐTQ sẽ nghiên cứu ấn hành thêm các mẫu khác phục vụ công tác khen thưởng để đưa về địa phương sử dụng theo tinh thần “chuyển mạnh hoạt động về cơ sở”.

Duy trì và nâng cao chất lượng hai tờ báo vẫn là hoạt động thường xuyên chủ yếu nhất của HĐTQ. Khâu tin bài đã nói trên, các HĐ địa phương không gửi tin bài về BBT, không gửi báo cáo hoạt động về Thường trực thì không thể có tin bài để đăng lên. Về khâu phát hành Bản tin, với hơn 670 địa chỉ người mua, BBT rất vất vả trong việc gửi Bản tin và thu tiền, nhất là khâu bưu điện rất trục trặc, mất mát nhiều, mà gửi bảo đảm thì tốn cước, bà con tốn tiền. Nếu các nơi lấy tập trung về phân phối tại chỗ thì sẽ gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí bưu điện và tránh mất mát.

Tóm lại, năm 2014 là năm có rất nhiều việc cần làm để chuẩn bị sang năm 2015 tiến hành Đại hội đại biểu họ Phạm toàn quốc. Nhiều HĐ các cấp cũng đến hạn hoặc sắp đến hạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐTQ đề ra năm 2014 lấy trọng tâm là phát triển và củng cố tổ chức, đồng thời vẫn cần đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác. Với sự đồng tâm nhất trí cao từ Hội nghị này, tin rằng năm 2014 sẽ là một năm thành công lớn về nhiều mặt.

Xin cám ơn!

 

THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM