Văn kiện HỘI NGHI 4: Tham luận của TT tại Miền Trung

1
657

Tham luận

của Thường trực HĐTQ tại Miền Trung

Thong

 

Kính thưa Chủ tịch Đoàn!

Kính thưa Hội nghị!

Tôi xin trình bày tham luận của Thường trực HĐTQ tại Miền Trung và của HĐHP QN-ĐN như sau:  

Báo cáo của HĐHP các tỉnh đã được tổng hợp trong báo cáo của HĐTQ, cho nên tại kỳ họp này với tư cách là Thường trực HĐTQ tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, đồng thời là Chủ tịch HĐHP Quảng Nam-Đà Nẵng, chúng tôi chỉ xin được trao đổi ba vấn đề.

1. Về hoạt động dòng họ tại các tỉnh Miền Trung

Miền Trung và Tây Nguyên chạy dài ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, bao gồm cả 4 tỉnh miền núi dọc theo dãy Trường Sơn. Địa bàn rất dài rất rộng, địa hình phức tạp, nên rất khó liên liên kết trong hoạt động dòng họ.

Hiện nay, có một số địa phương đã thành lập Hội đồng cấp tỉnh là QuảngNam-Đà Nẵng; Quảng Ngãi; Bình Định; Thừa Thiên Huế; Thanh Hóa. Tỉnh Bình Thuận đang chuẩn bị thành lập HĐHP lâm thời.

Một số Hội đồng cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh cũng đã được thành lập. Trong năm 2013, tại QN-ĐN đã thành lập 2 HĐHP cấp huyện ở huyện Điện Bàn và thành phố Hội An. Quảng Ngãi đã thành lập ban vận động và tổ chức hội nghị trù bị đại hội thành lập HĐHP huyện Mộ Đức. Tại Lâm Đồng đang xúc tiến thành lập HĐHP TP Đà Lạt.

Trước đó, năm 2010 tại Thừa Thiền Huế đã thành lập được HĐHP huyện Quảng Điền.

Tại Bình Định thành lập được một số HĐHP liên xã – phường.

Năm 2014 QN-ĐN đã có kế hoạch nhân rộng để từng bước hoàn thành hệ thống tổ chức Hội đồng Họ Phạm đến cấp huyện và cấp xã trên toàn QN-ĐN. Thừa Thiên Huế có kế hoạch thành lập từ 1 đến 2 HĐHP cấp huyện.

Riêng 4 tỉnh Tây Nguyên chỉ mới thành lập được một Hội đồng cấp huyện là huyện Cư’Mga – Đaklak thuộc tỉnh Đắc Lắc. Do chưa có Hội đồng cấp tỉnh, nên HĐTQ trực tiếp chỉ đạo việc thành lập và tham dự lễ ra mắt Hội đồng cấp huyện.

Các Hội đồng cấp huyện và thành phố trực thuộc tỉnh ra đời là những ánh hồng lấp lánh trong dòng chảy kết nối dòng tộc Phạm cả nước, rất đáng trân trọng. Nhưng phải thừa nhận rằng hoạt động của các Hội đồng cấp tỉnh và cấp huyện chưa thực sự lan tỏa về chiều rộng, mạnh mẽ về chiều sâu.

Năm 2013, được Thường trực HĐTQ đồng ý, HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng chủ trì thành lập website Họ Phạm Miền Trung – Tây Nguyên, lấy tên miền hophammientrung.vn, lễ ra mắt vào ngày 26.5.2013. Việc xây dựng Website đã tạo ra phương tiện hữu hiệu chuyển tải, cập nhật thông tin, kết nối các Hội đồng Họ Phạm trong khu vực, góp phần khẳng định “pháp nhân”, “thương hiệu” và vai trò của Thường trực HĐTQ Họ Phạm Việt Nam trong khu vực; kể cả trong đối nội và đối ngoại.

Theo sự phân công của HĐTQ, Thường trực HĐHPVN tại miền Trung đã với HĐHP TPHCM tham dự Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa do UNND tỉnh Quảng Ngải tổ chức tại huyện Đảo Lý Sơn. Tại đây, đoàn đại biểu HĐTQ đã trao hai câu đối của HĐTQ cho họ Phạm Lý Sơn, thăm mộ anh hùng Phạm Hữu Nhựt, thăm đình làng An Vĩnh, gặp gỡ đại diện Họ Phạm trên đảo Lý Sơn, cùng nhau trao đổi công việc Họ.

Hạn chế lớn nhất trong hoạt động dòng họ là việc phát hiện, vận động nhân sự cho các Hội đồng cấp tỉnh, cấp huyện. Địa bàn quá rộng nên việc đi lại, hội họp, tổ chức gặp gỡ, tổ chức sự kiện rất khó khăn.

2. Một số đặc điểm và hoạt động của HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng

HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng cũng đã có báo cáo riêng, ở đây chúng tôi xin được lưu ý hai vấn đề.

2.1 HĐHP Quảng Nam-Đà Nẵng là tổ chức họ Phạm liên tỉnh; gồm tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Do đặc điểm lịch sử hình thành vùng đất nên về lâu dài vẫn không có sự chia tách bởi yếu tố địa lý hành chánh.Đa số con dân họ Phạm sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng có quê hương bản quán ở Quảng Nam. Tại quê nhà có HĐGT, có nhà thờ họ tộc, và có nhiều mối quan hệ gắn bó.

2.2 Tại QN-ĐN đã hình thành định lệ: Hàng năm một Hội đồng gia tộc ở cấp xã – phường đăng cai tổ chức lễ giỗ Ngài Thượng Thủy Tổ Phạm Tu (vào đúng ngày 20.7 Âm lịch). Đây được xem là lễ hội họ Phạm cấp tỉnh nên toàn thể các Hội đồng gia tộc đều cử đại biểu về dự và góp lễ.

Ngoài việc sưu tầm kết nối dòng tộc, chúng tôi cho rằng tổ chức lễ giỗ Thượng Thủy Tổ hằng năm luân phiên tại một nhà thờ từ thành phố đến nông thôn, theo hình thức góp giỗ, là nếp hoạt động tốt về công việc họ.

3. Đề nghị HĐTQ nghiên cứu mô hình liên kết vùng trong hoạt động dòng họ

3.1 Ngoài việc chỉ đạo thành lập Hội đồng tại các tỉnh và đẩy mạnh hoạt động của các Ban chuyên trách, HĐTQ cần nghiên cứu mô hình Hội đồng khu vực (Hội đồng vùng miền).

Thực tế hoạt động ở các tỉnh Trung Trung Bộ trong ba năm vừa qua cho thấy bước đầu đã có sự liên kết vùng trong một số lĩnh vực hoạt động.

Như việc thành lập, đưa vào hoạt động Web Miền Trung – Tây Nguyên đã liên kết được HĐHP các tỉnh, tạo ra sắc diện HĐHP tại miền Trung; và đang hình thành một thư viện điện tử, “cơ quan lưu trữ” tư liệu về lịch sử hình thành các tộc họ Phạm ở miền Trung.

HĐHP các tỉnh tổ chức đại hội, tổ chức sự kiện lớn có sự tham dự của HĐHP các tỉnh kế cận. Như HĐHP QN-ĐN đã dự lễ giỗ Ngài Thượng Thủy tổ ở Thừa Thiên Huế năm 2010 và năm 2012, dự đại hội thành lập HĐHP huyện Cư’Mga – Đaklak. HĐHP Thừa Thiên Huế dự Đại hội thành lập lại HĐHP QN-ĐN và HĐHP Quảng Ngãi. HĐHP ba tỉnh đã về dự lễ ra mắt Web Họ Phạm Miền Trung – Tây Nguyên tại Đà Nẵng. v.v…

Mô hình Hội đồng vùng chưa có trong Quy chế hoạt động của HĐTQ. Nhưng trong thực tiễn hoạt động đã nẩy sinh mô hình này – bằng cả ý thức tự giác và ý thức tự phát. Vì vậy đề nghị HĐTQ nghiên cứu và bổ sung quy chế hoạt động cho cấp trung gian giữa HĐTQ và Hội đồng cấp tỉnh, mà theo chúng tôi thấy là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Hội đồng các tỉnh chưa mạnh, chúng tôi thấy cần có cơ chế “ba cây chụm lại” để làm được những việc lớn hơn, hiệu quả hơn.

3.2 HĐTQ cần chủ trì việc liên kết Web của HĐTQ với Web của các Hội đồng các địa phương, “Hội đồng vùng” đang hoạt động như Website Họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh, Họ Phạm Miền Trung, Họ Phạm Hà Nội… Kể cả Blog của HĐHP một số tỉnh, thành phố khác. Do địa lý cách trở, chúng ta cần sử dụng không gian trên mạng thành không gian diễn đàn để tập họp những người mang họ Phạm trong cả nước và ở nước ngoài.

Cuối cùng, tôi vui mừng báo tin: ông Phạm Thúc Hồng – một ủy viên tâm huyết của HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng và là ủy viên Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ của HĐ toàn quốc, vì sự phát triển của tổ chức họ ta, đã cho biết sẽ sẵn sàng trợ giúp (miễn phí) các Hội đồng cần tìm hiểu những văn tự Hán – Nôm như tộc phả, hoành phi, câu đối…ở từ đường, mộ tổ của dòng họ mình. Số điện thoại và hộp thư liên hệ của ông là:  0914 239 449, Email: [email protected]. Rất hoan nghênh và cám ơn ông Phạm Thúc Hồng.

Chúc Hội nghị thành công!

 

Phạm Minh Thông

Ủy viên Thường trực HĐTQ tại Miền Trung-Tây Nguyên