Trang chủVẤN TỔ TẦM TÔNGVân tổ tầm tông: Thông tin của Ban tộc phả

Vân tổ tầm tông: Thông tin của Ban tộc phả

Gần đây, Ban tộc phả HĐHP Việt Nam nhận được nhu cầu của ông Phạm Mạnh Hảo, Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Ninh,  nội dung dưới đây:

Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Ninh mong tìm cội nguồn của một chi họ với những thông tin liên quan như sau:

Thủy tổ của chi tộc này là Phạm Văn Đỗi, sinh khoảng năm 1865 hoặc 1870. Nguyên quán tỉnh Thái Bình. Trú quán Niềm Xá, Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh Cụ bà Nguyễn Thị Nam sinh khoảng năm 1866 hoặc 1870. Con trai trưởng của Thủy tổ là Phạm Văn Tô, sinh khoảng năm 1890; cụ bà Nguyễn Thị Tư. Con trai thứ của Thủy tổ là Phạm Văn Đương, sinh năm 1897; cụ bà Nguyễn Thị Vì. Cháu nội Thủy tổ là Phạm Ngọc Tạo, sinh khoảng năm khoảng 1931, định cư tại tỉnh Tuyên Quang.

HĐHP tỉnh Bắc Ninh và Ban tộc phả HĐHPVN trân trọng đề nghị Hội đồng họ Phạm tình Thái Bình và bà con trong họ có thông tin liên quan đến chi tộc này, xin liên lạc với Ban Tộc phả họ Phạm Việt Nam, theo địa chỉ:

Trưởng ban Phạm Thanh Hùng, ĐT 0988522738. Email     [email protected];

Hoặc: Ông Phạm Mạnh Hảo, Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 0987592926

BAN TỘC PHẢ VÀ KẾT NỐI DÒNG HỌ xin chân thành cám ơn./.

Trưởng ban Phạm Thanh Hùng

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments