Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG QUỐC ĐÃ CÔNG KHAI TỪ GIỮA THẾ KỶ 20

0
535

(Trích: Bài phát biểu của cố TBT Lê Duẩn năm 1979 về bọn bành trướng Trung Quốc)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và công cuộc xây dựng đất nước, Trung Quốc có giúp đỡ chúng ta. Chúng ta biết và không vô ơn. Nhưng chúng ta cũng biết rất rõ tâm can của các tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc: chỉ giúp cho Việt Nam có thể cầm cự trong cuộc chiến, phải đứng mũi chịu sào trước sự tấn công của Mỹ; chỉ giúp chúng ta “tồn tại”, không cho mạnh lên để phục vụ cho tham vọng bành trướng của Nhà nước Đại Hán mà chính Mao Trạch Đông đã “tuyên bố” công khai từ năm 1963 khi tiếp cố Chủ tịch Trường Chinh và cố  TBT Lê Duẩn sang cho ý kiến vào bản “Tuyên bố 25 điểm” của Trung Quốc về  Liên Xô. Ý đồ đó được nêu rõ trong bài phát biểu của TBT Lê Duẩn năm 1979:

“…Trước khi chúng tôi ra về, Mao gặp anh Trường Chinh và tôi. Mao ngồi xuống trò chuyện với chúng tôi và cuối cùng ông ta tuyên bố: “Các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này. Tôi sẽ là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á”. Đặng Tiểu Bình cũng ngồi ở đó, nói thêm: “Chủ yếu là vì nông dân nghèo, trong tình cảnh khó khăn cùng cực!”

Khi chúng tôi ra ngoài, tôi nói với anh Trường Chinh: “Đó anh thấy đó, âm mưu chiếm nước ta và Đông Nam Á. Bây giờ đã rõ rồi. Họ dám tuyên bố điều đó như thế. Họ nghĩ chúng ta không hiểu. Đúng là không lúc nào họ không nghĩ đến đánh Việt Nam!

Mao hỏi tôi: Ở Lào, có bao nhiêu cây số vuông đất?

Tôi trả lời: Khoảng 200.000 cây số vuông.

Mao hỏi: Dân số của họ bao nhiêu?

Tôi trả lời: Khoảng 3 triệu!

Mao nói: Như vậy là không nhiều! Tôi sẽ đưa dân tôi đến đó, thật mà!

Mao hỏi: Có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan?

Tôi trả lời: Khoảng 500.000 cây số vuông. 

Mao hỏi: Có bao nhiêu người? 

Tôi trả lời: Khoảng 40 triệu! 

Mao nói: Lạy Chúa! Tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan! 

Đối với Việt Nam, họ không dám nói về việc đưa người tới theo cách này. Tuy nhiên, ông ta (Mao) nói với tôi: “Đồng chí, có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên?” Tôi nói: “Đúng“. Ông ta hỏi: “Có phải cũng chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh?” Tôi nói: “Đúng. Ông ta nói: “Và quân Minh nữa, phải không?” Tôi nói: “Đúng, và cả các ông nữa. Tôi đánh các ông luôn. Các ông có biết điều đó không?“

Tôi đã nói với Mao Trạch Đông như thế. Ông ta nói: “Có, có!” . Ông ta muốn chiếm Lào, cả Thái Lan, cũng như muốn chiếm tất cả các nước Đông Nam Á…”

Phạm TC

Nguồn: Thư viện Quân đội Nhân dân, Hà Nội
Tài liệu do Christopher Goscha có được và dịch cho CWIHP Ngọc Thu, dịch từ: Wilson Center.