Trang chủGIỚI THIỆUBẮC GIANG: MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG ỦY VIÊN HĐHP TỈNH...

BẮC GIANG: MIỄN NHIỆM VÀ BỔ SUNG ỦY VIÊN HĐHP TỈNH BẮC GIANG

 

Theo đề nghị ngày 5/3/2017 của Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Giang về việc miễn nhiệm và công nhận các thành viên Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Giang, ngày 5/3/2017, TS Phạm Vũ Câu, Chủ tịch HĐTQHPVN, đã ký quyết định Số 06/QĐ- HĐTQ với nội dung:

1.Để ông Phạm Văn Chiến thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐHP tỉnh Bắc Giang ,vì lý do sức khỏe.

2.Công nhận chức vụ các ông sau:

– Ông Phạm Đình Quang – giữ chức Chủ tịch Hội đồng Họ Phạm Tỉnh Bắc Giang.

– Ông Phạm Văn Loan – giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Họ Phạm Tỉnh Bắc Giang.

– Ông Phạm Văn Hưởng – giữ chức ủy viên Hội đồng Họ Phạm Tỉnh Bắc Giang.

– Ông Phạm Duy Chinh – giữ chức ủy viên Hội đồng Họ Phạm Tỉnh Bắc Giang

3.Bổ sung: Ông Phạm Đình Quang, Chủ tịch HĐH Tỉnh Bắc Giang, là Ủy viên HĐTQHPVN.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments