Trang chủGIỚI THIỆUChương trình TV nói về TTT Phạm Tu

Chương trình TV nói về TTT Phạm Tu

Chuẩn bị tới ngày Giỗ Đô hồ Đại vương Thượng thủy tổ Phạm Tu, mời bà con nội tộc họ Phạm và quý vị bạn độc xa gần xem clip dưới đây trong chương trình Hành trình tri thức giới thiệu về Danh tướng Phạm Tu.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0Ltr8byFEEsbUk3aTRZVFc5ZEk

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments