Trang chủGIỚI THIỆUĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ (PHẦN I)

ĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ (PHẦN I)

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ (2015 -2020),

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 5 NĂM (2021 -2025)

(Trình bày tại Đại hội VIII, Hải Phòng, ngày 17/1/2021)

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GÍA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ  (2015-2020)

 

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

 1.Tình hình kinh tế xã hội đất nước trong 5 năm qua (2015-2020) tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng tương đối cao; cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng được nâng cấp thuận lợi hơn cho việc giao lưu đi lại giữa các vùng, khu vực; công nghệ thông tin là phương tiện hữu dụng thuận lợi cho việc kết nối giao lưu giữa các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện và có điều kiện chăm lo việc họ. Các địa phương, các dòng họ , nhiều gia đình, gia tộc có điều kiện kinh tế đã quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng tôn tạo nơi thờ cúng Tổ tiên khang trang to đẹp hơn, nhiều người tự nguyện tìm hiểu, kết nối và tham gia hoạt động dòng họ. Nhiều dòng họ người Việt Nam đã có tổ chức dòng họ và có nhiều hình thức hoạt động phong phú thiết thực. Thực tế tình hình chuyển cư đến sinh sống làm việc tại các vùng sâu vùng xa có tính đặc thù riêng là số người của từng dòng họ không đông, từ nhiều địa phương khác nhau trong cả nước chuyển cư đến, thời gian chuyển cư đến không lâu, lại ở phân tán trên địa bàn rộng.

 1. 2. Ban Liên lạc họ Phạm VN thành lập ngày 24/10/1996, chuyển thành Hội đồng HPVN từ Đại hội khóa VI nhiệm kỳ (2011-2015) tiến hành ngày 23/10/2011, với việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động qui định HĐHPVN có 5 cấp Hội đồng, đã tiếp tục phát huy sức mạnh hội tụ của cả hệ thống các cấp Hội đồng hướng về Thượng Thủy Tổ HPVN và các bậc tiền bối của dòng họ Phạm Việt Nam.

Đại hội HĐHPVN khóa VII nhiệm kỳ (2015-2020) tiến hành ngày 02/8/2015 đã thông qua Qui chế tổ chức và hoạt động có bổ sung và điều chỉnh của HĐHPVN xác định tiếp tục duy trì mô hình 5 cấp Hội đồng. Đại hôi đã bầu ra 103 thành viên HĐTQ HPVN khóa VII (do Thường trực HĐTQ khóa VI giới thiệu với Đại hội) có đa số thành viên lãnh đạo chủ chốt trong Thường trực HĐTQ được bầu thay thế nhiều vị lãnh đạo chủ chốt khóa VI cùng nghỉ đồng loạt. Nhiều thành viên mới HĐTQ khóa VII nhiệt tình trách nhiệm với việc họ; song còn có một số ít thành viên không hoạt động hoặc không tận tâm vì việc họ.

 1. 3. Cùng với hoạt động của tổ chức HĐHP các cấp, các tổ chức thành viên của HĐTQ như các Câu lạc bộ họ Phạm mang tính chất chuyên ngành như doanh nghiệp- doanh nhân, con Gái –con Dâu, văn hóa – thể thao, võ học,… cũng được thành lập, đã chủ động, sáng tạo trong hoạt động, thu hút nhiều thành viên và phát huy tiềm năng, tâm huyết với việc họ của các thành viên dòng họ. Ngày càng có nhiều người con họ Phạm nguyên là cán bộ lãnh đạo các cơ quan TW và địa phương tự nguyện tham gia hoạt động việc họ, đảm nhận cương vị trọng trách trong HĐHP các cấp, đã góp phần tăng cường khả năng hoạt động và phát triển của HĐHP và kết nối ngày càng nhiều hơn bà con họ Phạm tham gia vào tổ chức HĐHP. Tuy nhiên có nhiều con em họ Phạm đang trong độ tuổi làm việc trong hệ thống chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp, là lực lượng có tiềm năng nhưng bị công việc cuốn hút hoặc e ngại nên nhiều người không muốn, chưa muốn tham gia việc họ chưa tâm huyết với hoạt động dòng họ, chưa tự nguyện tham gia vào các tổ chức và các hoạt động của HĐHPVN.
 2. CÔNG TÁC KẾT NỐI, XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HĐHPVN
 3. Thực hiện kết nối phát triển thêm nhiều tổ chức HĐHP các cấp

Đại hội VII Hôi đồng họ Phạm VN đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động, có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực thi trong nhiệm kỳ (2011-2015). Qui chế đã xác định tiếp tục xây dựng, phát triển HĐHPVN với hệ thống 5 cấp HĐHP và có các tổ chức, CLB là các thành viên trực thuộc HĐTQ.

Vào thời gian cuối năm 2015 và đầu năm 2016 có ý kiến nêu cần thành lập thêm HĐHP cấp miền, khu vực. nên Thường trực HĐTQ đã tổ chức Hội nghị HĐTQ.HPVN tại Đà Nẵng (ngày 17/7/2016) bàn chuyên đề về mô hình tổ chức các cấp; đa số tuyệt đối các ý kiến tại hội nghị này đã nhất trí chủ trương tiếp tục thực hiện mô hình HĐHPVN có 5 cấp Hội đồng đã được Đại hội HĐHPVN khóa VI và khóa VII thông qua..

Ngày 24/10/2016, TT.HĐTQ đã tổ chức long trọng tại Nhà hát lớn TP Hà Nội Lễ kỷ niêm 20 năm ngày thành lập Ban Liên lạc HPVN, sau là HĐHPVN. Tại lễ kỉ niệm này HĐHPVN vinh dự được nhận Bằng Kỷ lục GUINESS Việt Nam về “Hội đồng dòng họ có hệ thống tổ chức mạng lưới các cấp rộng nhất”.

Hội nghị thường kỳ năm 2017, HĐTQ HPVN họp tại Quảng Ngãi (tháng 12/2017), sau đó đi thăm bà con họ Phạm và kết hợp du lịch thăm Đảo Lý Sơn (Trường Sa); thăm quan và giao lưu với HĐHP 10 tỉnh miền Trung và Tây nguyên.

Hội nghị thường kỳ năm 2018, HĐTQ HPVN họp tại Cần Thơ (tháng 12/2018), sau đó đi thăm bà con họ Phạm, kết hợp du lịch tại 11 tỉnh miền Tây Nam bộ.

Hội nghị thường kỳ năm 2019, HĐTQ.HPVN họp tại TP Hòa Bình vào tháng 12/2019, sau đó đi thăm bà con họ Phạm, kết hợp du lịch  một số tỉnh biên giới miền Tây Bắc .

Việc tổ chức thành công các Hội nghị, sự kiện lớn hàng năm như trên đã có sức lan tỏa tác động tới các HĐGT họ Phạm và cá nhân người họ Phạm (cả trong và ngoài nước: Tại lễ kỷ niệm 20 năm TT đã mời được một gia đình nghệ sĩ, trong đó có 2 thành viên đang sinh sống ở nước ngoài về dự và tham gia biểu diễn) và ngày càng nhiều người tự liên lạc tìm đến tham gia vào tổ chức HĐHPVN. Tổ chức các sự kiện lớn luân phiên tại các vùng miền khu vực trong nước vừa thúc đẩy kết nối dòng họ tại các khu vực, vừa đáp ứng nhu cầu về giao lưu học hỏi kinh nghiệm và kết hợp thăm quan du lịch cho các đại biểu đại diện HĐHP các tỉnh, thành trong toàn quốc, vừa góp phần phát triển và củng cố HĐHP các cấp tại các vùng miền trong cả nước.  

      Tính đến thời điểm cuối năm 2015 có 27/63 HĐHP cấp tỉnh/thành (chính thức hoặc lâm thời) hoặc chỉ là đầu mối Ban liên lạc được công nhận là tổ chức thành viên của HĐTQ.HPVN; Từ 2016 đến nay phát triển thành lập thêm, hiện có 43/63 địa phương có HĐHP chính thức, lâm thời cấp tỉnh/ thành phố hoặc đầu mối kết nối với TT. HĐTQ HPVN (xem Phụ lục 1)

 1. 2. Thường trực HĐTQ Quyết định thành lập và công nhận các Tổ chức thành viên của HĐTQ

– Công nhận điều chỉnh nhân sự lãnh đạo Hội đồng doanh nhân HPVN (cuối 2015)

– QĐ thành lập CLB quần vợt HPVN: ngày 28/4/2016

– QĐ thành lập CLB Golf HPVN năm 2016

– QĐ thành lập CLB con Gái – con Dâu HPVN: 8/5/2017

– QĐ thành lập Liên CLB Võ học HPVN: 12/3/2018

– QĐ thành lập Ban Tri ân -Thiện nguyện HĐTQ HPVN: tháng 8/2019

 1. Phấn đấu xây dựng hoàn thiện Bộ Quy tắc quản lí và hoạt đông, bao gồm:

      Ban hành Qui chế qui định về quan hệ làm việc và hoạt động giữa các thành viên trong bộ phận Thường trực HĐTQ; Qui chế qui định về Tổ chức và hoạt động của các Ban chuyên trách của HĐTQ HPVN; thông qua một số nội dung bổ sung vào Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐHPVN (Xem Phụ lục 2) .

 1. Xây dựng  Biểu trưng cơ bản của HĐHPVN

Tại các Hội nghị thường kỳ  HĐTQ HPVN năm 2017 và 2018 đã lựa chọn và quyết định một số biểu trưng thuộc về “Bộ nhận diện họ Phạm Việt Nam” liên quan đến truyền thống văn hoá dòng họ. Cụ thể:

 1. Phương châm hoạt động dòng Họ “KẾT NỐI – TRI ÂN – SẺ CHIA – ĐỒNG TÂM – PHÁT TRIỂN”. Là phương châm hoạt động, thể hiện đầy đủ tôn chỉ, mục đích hoạt động của HĐHP các cấp trong Hội đồng họ Phạm Việt Nam.
 2. Lựa chọn Logo họ Phạm (mới)
 3. Lựa chọn Cờ họ Phạm (mới)
 4. Lựa chọn họ Phạm ca (tạm thời công nhận Họ Phạm ca đã và đang sử dụng)

e Thống nhất về Mẫu Ảnh thờ và Tượng thờ của Thượng Thủy Tổ HPVN

 1. Thống nhất về Mẫu Giấy khen, Bằng khen, Bằng Vinh danh.
 2. Nguyên nhân thành công trong việc kết nối xây dựng HĐHP các cấp

Thành công trong việc củng cố và phát triển HĐHP các cấp là do có sự phối hợp chặt chẽ giữa TT HĐTQ và TT HĐHP các tỉnh/thành trong việc tổ chức các hoạt động việc họ theo chủ trương chương trình được bàn định thống nhất tại các kỳ họp thường niên của HĐTQ và các kỳ họp định kỳ của TT.HĐTQ.

HĐHP mỗi cấp chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động tại địa phương và hoạt động giao lưu việc họ giữa HĐHP các cấp trên một địa phương và với các địa phương bạn. HĐHP cấp tỉnh/thành xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm, thực hiện kết nối Dòng tộc họ Phạm trong tỉnh, đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức thành lập HĐHP ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh/ thành; thành lập các CLB trực thuộc HĐHP các cấp tại địa phương. Xây dựng hoàn thiện mô hình 4 cấp HĐHP tại các tỉnh/thành là mục tiêu hàng đầu của HĐHP cấp tỉnh/thành.

Nhiều HĐHP các cấp đã coi trọng việc củng cố và bổ sung nhân sự chủ chốt, chủ động tìm gặp giao lưu với các cô bác, các anh chị ở các địa phương là người có tâm huyết xây dựng dòng họ, nguyên là Lãnh đạo trong cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, các doanh nhân thành đạt,… tự nguyện tham gia chủ trì lãnh đạo HĐHP các cấp và chăm lo việc họ.

Thường trực HĐTQ tăng cường bổ sung thêm nhân sự các UVTT và Ủy viên HĐTQ tại khu vực miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Nam, giúp các Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách vùng miền có thêm lực lượng tại chỗ, tổ chức chỉ đạo việc  kết nối dòng họ, thành lập thêm HĐHP các địa phương tại các vùng miền . Thường trực HĐTQ tôn trọng quyền của HĐHP cấp tỉnh /thành chủ động trong tổ chức các hoạt động việc họ tại địa phương phù hợp với định hướng chung của HĐTQ HPVN; khích lệ các hình thức kết nối giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các HĐHP tỉnh/thành phố; duy trì phương châm hoạt động “Kết nối-Tri ân-Đồng tâm-Phát triển” trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN.

Thường trực HĐTQ đã cố gắng tham dự các Đại hội, Hội nghị của HĐHP các tỉnh, thành (kể cả nơi xa Hà Nội); có chương trình kế hoạch làm việc với HĐHP một số tỉnh/ thành hoạt động yếu, không đáp ứng được nhu cầu của dòng họ tại địa phương. Xác định vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng và Thường trực HĐHP các cấp là yếu tố quyết định kết quả hoạt động của HĐHP các cấp; với các vị Chủ tịch HĐHP hoạt động hiệu quả thấp, TT HĐTQ đã vừa thuyết phục tự giác từ nhiệm, vừa chỉ đạo HĐHP tỉnh/thành thực hiện qui định trong Qui chế, thực hiện công khai dân chủ, tự nguyện trong HĐHP ở những nơi đó, để chọn lựa nhân sự chủ chốt thay thế.

 1. Tồn tại trong việc kết nối xây dựng phát triển HĐHP các cấp
 2. Cho đến nay toàn quốc vẫn còn 22 tỉnh/thành chưa thành lập được HĐHP cấp tỉnh, đó là các tỉnh thuộc miền núi phía bắc, vùng Tây Nguyên, đông và Tây Nam bộ. Một số địa phương này vẫn tồn tại Ban liên lạc được thành lập từ trước năm 2015, là đầu mối liên lạc, hầu như không có hoạt động gì đáng kể. Với những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, số người họ Phạm chuyển cư đến sinh sống làm việc cũng ít, việc kết nối thành lập các tổ chức HĐHP tại các địa phương này không dễ dàng, cần có thời gian để kết nối phát triển trên cơ sở tự giác tự nguyện tham gia. HĐHP cấp trên không thể cử người về địa phương làm thay cấp dưới trực tiếp. mà tùy thuộc vào những người có tâm huyết và tự nguyện tham gia làm việc họ của người họ Phạm tại các địa phương đó.
 3. Một số HĐHP cấp tỉnh/thành chưa làm tốt việc vận động, xây dựng HĐHP cấp quận/huyện, xã/phường và chưa chú trọng kết nối với các HĐGT; chưa hình thành được hệ thống 4 cấp HĐHP tại tỉnh/thành phố, nhiều quận huyện chưa có HĐHP; có HĐHP tỉnh /thành chỉ tổ chức được các hoạt động việc thể thao, mời mọi người đến tham dự một số sự kiện do HĐHP tỉnh/thành tổ chức.
 4. Có một số vị là thành viên HĐTQ HPVN, trực tiếp là nhân sự chủ chốt trong HĐHP các cấp vì các lí do khác nhau đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao; một số HĐHP tỉnh /thành nhiều năm qua ít khi tổ chức các hoạt động việc họ tại địa phương, không họp định kỳ HĐHP và cũng không tổng kết hoạt động thường niên; nên có nhiều sai phạm qui định trong qui chế, tồn tại không được khắc phục kịp thời; có tình trạng một số vị Chủ tịch HĐHP tỉnh/thành bỏ bê trễ vai trò chỉ đạo HĐHP cấp mình, nhưng lại không tự nguyện tự giác chuyển giao nhiệm vụ cho người khác thay thế.
 5.   Sau Đại hội khóa VII ngày 2/8/2015, từ cuối năm 2015 đến nay đã xuất hiện một số sự việc tác động xấu đến xây dựng, đoàn kết, phát triển HĐHPVN. Cụ thể như:

– Làm trái qui định trong Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN; cuối năm 2015 một số các nhân có ý định tổ chức thành lập HĐHP miền nam, nhưng không thành.

– Cá biệt có HĐHP cấp tỉnh/thành nhiều năm tự tách ra, ly khai họat động với HĐTQ, hầu như không liên lạc, không tham gia các hoạt động do HĐTQ tổ chức, không thông tin báo cáo (theo qui định trong Qui chế) với tổ chức cấp trên là HĐTQ.HPVN.

– Có một số ít HĐHP tỉnh/thành nhiều năm không họp HĐHP cấp tỉnh, không tổ chức các hoạt động việc họ trong tỉnh, không giao lưu với HĐHP các tỉnh anh em, không đưa tin, không báo cáo, không tham gia Hội nghị thường niên của HĐTQ HPVN.

– Một số cá nhân cố ý đưa thông tin sai về hoạt động và chi đạo của một số cá nhân chủ chốt và của TT. HĐTQ đương nhiệm; tuyên truyền vận động người trong nhóm không tham gia vào tổ chức của HĐHP các cấp.

 – Xuất hiện một số “Nhóm họ Phạm” do một số người nguyên là hoặc đương nhiệm thành viên HĐTQ chủ trì hoặc tham gia; các nhóm này đứng ngoài tổ chức HĐHPVN, hô hào lôi kéo 1 số anh chị em họ Phạm (đa số là lớp trẻ) cố ý đưa tin sai về HĐTQ và các HĐHP địa phương, không gắn kết với HĐHP các cấp đương nhiệm; thậm chí đi tuyền truyền, vận động, tụ họp,.. Theo thời gian, một số anh chị em trẻ trong các nhóm đó dần dần nhận thức ra HĐHPVN là tổ chức chính thống của họ Phạm VN, nên đã rời khỏi các nhóm nói trên ,chuyển sang tích cực hoạt động trong HĐTQ và HĐHP các cấp tại địa phương.

– Xuất hiện một số nhóm các anh em trẻ họ phạm tự tập họp lại theo độ tuổi, nếu  tổ chức các hoạt động giao lưu anh em cùng dòng tộc thì cũng là việc tốt, họ tự chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật; song có một số người có ý không tham gia các hoạt động của HĐTQ và HĐHP các cấp, không hưởng ứng và không tự nguyện tham gia vào Tổ chức CLB tuổi trẻ HPVN. Đương nhiên các nhóm đó không phải là tổ chức thành viên trong hệ thống 5 cấp Hội đồng HPVN.

– Có một số thành viên đương nhiệm của HĐTQ và HĐHP tỉnh/thành, huyện,thị trấn thị xã..mặc dù đã được nhắc nhở lưu ý nhưng vẫn làm trái qui chế của HĐHPVN,  công khai công nhận, đón tiếp, cổ vũ khích lệ hoạt động của các “ nhóm họ phạm”, của nhóm tự xưng là “ Tổ chức Họ Phạm tỉnh” trong khi đó HĐHP tỉnh đó đã được thành lập và là thành viên của HĐTQ HPVN từ nhiều năm nay.

– Mấy năm qua  xuất hiện nhiều trang Facebook họ Phạm của một số HĐHP địa phương kết nối anh chị em họ Phạm và đưa tin hoạt động của HĐHP các cấp, do HĐHP các cấp quản trị, đó là việc tốt; song còn có các trang mang những tên ( nich name – Gia đình họ Phạm VN, Họ Phạm VN trong và ngoài nước, v.v..) đã cố ý không gắn kết, không đưa tin về hoạt động của HĐHP các cấp, không kêu gọi kết nối tham gia vào HĐHP các cấp,… họ tự lập theo quyền riêng tư và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đáng tiếc là tồn tại các sự việc do các nhóm, các cá nhân hoạt động như nói trên, có sự tham gia của một số ít người đã hoặc đang hoạt động trong HĐHP các cấp, vì lí do nào đó đã đạo diễn, cổ vũ, có những lời nói, hành vi thiếu xây dựng dòng họ… họ đã không vì sự góp phần vào  xây dựng đoàn kết dòng họ, ngược lại gây ra tác động xấu không nhỏ đến sự đoàn kết xây dựng HĐHPVN (cá biệt hoạt động có thể nói là có ý phá hoại sự đoàn kết xây dựng HĐHPVN)  và làm ảnh hưởng danh dự của dòng họ Phạm với các dòng họ khác; họ là con cháu dòng họ Phạm, số ít người chủ trì tổ chức các hoạt động này, họ có tâm không tốt, không vì Tổ Tiên dòng họ. Còn tuyệt đại đa số anh chị em họ Phạm tham gia các nhóm này nhóm khác, hưởng ứng đi theo nhóm này nhóm khác vì ban đầu họ không biết thông tin gì về tôn chỉ mục đích và các hoạt động của HĐHPVN; với những người không biết rõ các thông tin về dòng họ, thì họ không có lỗi với Tổ Tiên, dòng họ.

 1. Thắng lợi thành công là cơ bản, có thể khẳng định rằng: Hoạt động kết nối xây dựng phát triển dòng họ ở mỗi tỉnh/thành phố đều có đặc thù riêng, thuận lợi cũng nhiều và khó khăn cũng không ít. Nhìn lại 5 năm (2015-2020) hoạt động kết nối xây dựng phát triển HĐHP các cấp đã đạt được kết quả rất đáng được khích lệ, tăng nhiều về số lượng tổ chức thành viên HĐHP và CLB các cấp; về nội dung hoạt động đa dạng phong phú, rộng khắp ,…đáp ứng tâm nguyện kết nối dòng họ , tri ân Tiên Tổ; hệ thống tổ chức HĐHPVN với 5 cấp Hội đồng đã được hoàn thiện với 15 Qui chế hoạt động được ban hành,bổ sung điều chỉnh phù hợp với thực tế yêu cầu; Bộ nhận diện về HĐHPVN như Cờ họ, Tộc ca, Logo…được thống nhất. Chính vì sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức HĐHPVN trong 5 năm qua (2015-2020) và được thông tin nhanh chóng kịp thời rộng khắp, đã lan tỏa tới cộng đồng xã hội các dòng họ khác, tới những người con họ Phạm trên khắp mọi miền hướng về HĐHPVN; đã làm cho các hoạt động tiêu cực tác động xấu đến sự đoàn kết phát triển của HĐHPVN, không thể tồn tại mãi mà dần tự tan rã .

III- CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN, TRI ÂN TIÊN TỔ

Hoạt động hướng về cội nguồn tri ân Tiên Tổ, kết nối dòng họ là hoạt động được HĐHP các cấp quan tâm và đông đảo bà con dòng Họ sôi nổi hưởng ứng tham gia.

 1. Thường niên, vào dịp đón Tết, Thường trực HĐTQ HPVN, nhiều HĐHP, HĐGT, gia đình và cá nhân người họ Phạm ở các địa phương đã đến dâng hương Thượng Thủy Tổ – Phạm Đô Hồ Đại Vương tại Phạm Tổ Linh Từ – Đình Ngọai xã Thanh Liệt. HĐHP các tỉnh, thành phố ở xa Hà Nội có nhiều hoạt động dâng hương Thượng Thủy Tổ tại các Tổ đường có thờ vọng Đức Ngài nhân dịp đón xuân mới.
 2. Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ Phạm Tu thường niên là ngày Lễ hội của bà con họ Phạm trong toàn quốc hướng về nguồn cội, nhớ ơn tiên tổ và tưởng nhớ đến công đức của Thượng Thủy Tổ. Đã thành nền nếp, TT. HĐTQ. HPVN phối hợp với UBND và nhân dân xã Thanh Liệt tổ chức Lễ Giỗ Bản cảnh Thành Hoàng – Thượng Thủy Tổ họ Phạm VN tại Phạm Tổ Linh Từ – Đình ngoại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Có hàng nghìn con cháu họ về dự vào ngày Giỗ Tổ và số người dự thụ lộc tại sân Đình cũng thường xấp xỉ (800 – 1000) người . Đó là chưa kể đến số người các Đoàn HĐHP, các gia đình, cá nhân đã về dâng hương Tại Phạm Tổ Linh từ trước ngày húy kỵ của Đức Ngài. Chính quyền và nhân dân địa phương xã Thanh Liệt rất trân trọng, đón tiếp nồng nhiệt bà con họ Phạm và hỗ trợ nhiều trong khâu tổ chức lễ hội.

Đồng thời, ngày càng có nhiều HĐGT, HĐHP cấp tỉnh, thành ở xa Hà Nội đã quan tâm xây dựng nơi thờ vọng Phạm Đô Hồ Đại Vương, hoặc Thờ Di ảnh Người tại Tổ đường họ Phạm ở địa phương và đã tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ tại địa phương như: Thừa Thiên Huế, Bình Định , Phú Yên, Quảng Ngãi, QN – ĐN, Long An; TP HCM, Cần Thơ…

 1. Nhiều HĐHP tỉnh/thành đã quan tâm sưu tầm tài liệu và phối hợp với các Ban quản lý các di tích các Đình, Đền, Miếu thờ các nhân Thần, danh nhân họ Phạm, tổ chức trọng thể các ngày Lễ giỗ, kỷ niệm các vị Nhân Thần, Danh nhân, Danh Tướng họ Phạm tại địa phương;  được Chính quyền các địa phương phối hợp với HĐHP tổ chức trọng thể và có đông đảo bà con trăm họ tham gia .
 2. Về các hoạt động tri ân các bậc tiền nhân họ Phạm: TT HĐTQ và CLB con gái – con dâu họ Phạm VN đã quan tâm và cố gắng cử đại diện tham dự các Lễ giỗ của các Danh Nhân, Nhân Thần họ Phạm tại nhiều địa phương. Nhiều HĐGT đã mời HĐHP các cấp và một số HĐGT Họ Phạm anh em giao lưu và tham dự Lễ Giỗ Cụ khởi Tổ, hoặc khánh thành tu bổ nâng cấp xây dựng mới Từ đường các Phạm tộc,…được  tổ chức trang trọng theo lễ nghi truyền thống của dòng họ và của địa phương.

IV.VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐHP CÁC CẤP  CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN CLB

 1. Hoạt động văn hóa – xã hội, khuyến học khuyến tài.

     + Hoạt động văn hóa mừng Xuân và gặp gỡ đầu xuân của các HĐGT và HĐHP các địa phương là một trong những hoạt động truyền thống và thường niên, có nhiều ý nghĩa. Các cấp HĐ từ tỉnh, thành đến các quận, huyện, xã, phường và HĐGT quan tâm, chỉ đạo, tổ chức. Các tổ chức Hội đồng các cấp đã kết hợp giữa hoạt động văn hóa, xã hội – khuyến học, khuyến tài với tổ chức mừng Xuân mới, thăm hỏi, chúc thọ – mừng thọ bậc cao niên, vinh danh các gương tiêu biểu trong học tập, công tác, tài năng của dòng Họ và hoạt động đóng góp xây dựng dòng Họ cũng như những đóng góp tiền của, công sức cho việc họ. Ngoài ra, các HĐHP địa phương còn quan tâm vận động bà con tộc họ tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn do chính quyền, đoàn thể phát động như bảo vệ an ninh, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, tài trợ cho vùng sâu vùng xa, xây nhà tình nghĩa, bắc cầu… được địa phương rất hoan nghênh.

+ Các Câu lạc bộ Văn hóa – Thể thao tiếp tục phát triển, thiết thực góp phần kết nối các thành viên HĐHPVN, CLB Quần vợt HPVN, CLB Xe đạp thể thao , CLB bóng đá , CLB thơ họ Phạm…của một số tỉnh, thành phố đã đi vào hoạt động đều đặn, tổ chức được một số giải toàn quốc, khu vực và cấp địa phương.

+ Liên CLB Võ học  HPVN tuy bị ảnh hưởng 2 lần Đại dịch COVID -19 và một số trở ngại, khó khăn nhất định, nhưng Thường trực Liên CLB chủ động đề xuất với Chủ tịch HĐTQ triền khai, hướng dẫn, đôn đốc, làm việc với một số vị Lãnh đạo HĐHP Tỉnh, TP về Chủ trương, các giải pháp, nội dung thành lập CLB Võ học HP, cụ thể: đã thành lập các CLB ở Bình Thuận, Hải Phòng, Bình Định, Cần Thơ, Phú Yên,… Trong đó CLBVHHP TP. Hải Phòng luôn dẫn đầu cả nước trong việc liên tiếp vận động, kết nối, mở các Lớp học võ tự vệ phòng thân cho con em ở HP và Thái Bình.

    + Hoạt động vinh danh nhân tài, khuyến học khuyến tài: HĐHP các cấp và nhất là các HĐGT đã thành thông lệ bằng nhiều hình thức khác nhau hàng năm đều quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài đối với các thế hệ trẻ trong dòng họ. Tiêu biểu như: HĐHP tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Long An, Quảng Ngãi,… HĐHP huyện Ý Yên, Nam Định; HĐ Họ Phạm Duy xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;v.v.. Thường trực HĐTQ cũng đã thông tin kịp thời, vinh danh các nhân tài họ Phạm trên các trang thông tin điện tử của dòng Họ.

 1. Hoạt động của CLB con gái – con dâu họ Phạm

     Quyết định thành lập “CLB con Gái – con Dâu HPVN” (ngày 8/5/2017) và CLB có các tổ chức thành viên là các CLB con Gái – con Dâu họ Phạm các tỉnh/thành phố là quyết định đúng đắn của Thường trực HĐTQ khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020).  Trước và ngay cả sau khi có quyết định thành lập CLB này, có một số ý kiến cho rằng không nên, không cần thiết thành lập CLB này. Thực tế hoạt động và hiệu quả hoạt động của  CLB con Gái – con Dâu HPVN và các CLB con Gái – con Dâu họ Phạm các tỉnh/thành phố trong 3 năm qua đã khẳng định: trong số các tổ chức thành viên trực thuộc HĐTQ HPVN thì CLB con Gái – con Dâu HPVN là tổ chức thành viên hoạt động mạnh nhất, sức lan tỏa rộng nhất  và đóng góp thiết thực nhất cho các hoạt động việc họ của HĐTQ HPVN và của HĐHP các cấp; rõ nhất là trong kết nối giao lưu, đoàn kết xây dựng dòng họ, trong hoạt động tri ân tiên tổ, hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa,…

Câu lạc bộ con gái – con dâu HPVN được thành lập đã đáp ứng nhu cầu kết nối những người con gái, con dâu họ có chung tâm nguyện hoạt động việc họ, tri ân tiên Tổ. Ban chủ nhiệm CLB đã tích cực tham gia cùng với đại diện TT.HĐTQ tham dự hầu hết các sự kiện hoạt động việc họ do HĐTQ và các HĐHP tỉnh/thành tổ chức. Nhiều CLB con gái – con dâu Họ Phạm cấp tỉnh/thành, cấp huyện, xã,… được thành lập và hoạt động sôi nổi , thắm thiết tình dòng họ. Một số CLB con gái – con dâu họ Phạm địa phương đã chủ động tổ chức các hoạt đông giao lưu kết nối chị em dâu – gái họ với các địa phương khác.

 1. Hoạt động của HĐ Doanh nhân HPVN

Đại hội HĐDN.HPVN nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức ngày 05/7/2015, trong 5 năm qua Thường trực HĐDN hầu như không chỉ đạo v/v kết nối xây dựng HĐDN, không kết nạp củng cố phát triển các CLBDN  thành viên. Một số HĐHP tỉnh/thành đã tự thành lập CLB DNHP tại địa phương, bước đầu có một số hoạt động kết nối doanh nhân họ Phạm trên địa bàn. Nhìn chung hoạt động của HĐDN HPVN và các CLB doanh nhân địa phương chưa kết nối, khích lệ được các doanh nhân chung tay hỗ trợ tài trợ hoạt động việc họ của HĐHP các cấp; so với một  số dòng họ khác, thì sự đóng góp cho hoạt động dòng họ của tổ chức CLB và các doanh nhân họ Phạm chưa tương xứng với tiềm năng rất lớn của các doanh nhân họ Phạm ở trong và ngoài nước.

Đầu năm Kỷ Hợi 2019 Thường trực HĐDN tổ chức Lễ dâng hương Thượng Thủy Tổ. nhằm tạo cơ hội kết nối các doanh nhân họ phạm trong cả nước.Tuy nhiên HĐ DNHP hầu như đã không có hoạt động gì đáng kể. Năm 2019 Công ty CP Tập đoàn Gia Phạm VN (TĐGP) được thành lập và đang từng bước kết nối nhằm phát huy tiềm năng của các doanh nghiệp, doanh nhân họ Phạm. Cổ đông TĐGP là các doanh nhân họ Phạm; Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp và rất cần có sự hỗ trợ của TT HĐHP các cấp và sự kết nối hợp tác đầu tư, kinh doanh, thương mại với các HĐHP và các doanh nghiệp doanh nhân họ Phạm ở trong và ngoài nước. song vì ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên cũng gặp khó khăn như nhiều doanh nghiệp khác.

 1. CLB tuổi trẻ HPVN

CLB được thành lập ngày 21/6/2015, đến cuối năm 2016 hầu như không còn hoạt động; mặc dù TT HĐTQ đã phân công Lãnh đạo HĐTQ phụ trách việc tổ chức lại Câu Lạc bộ nhưng không tổ chức lại được. Có những nguyên nhân chủ quan và khách quan,  đây là một tồn tại đối với tuổi trẻ họ Phạm và trong hoạt đông kết nối làm việc họ đối với lớp các con cháu trẻ tuổi trong dòng họ.

 1. Hoạt động Tri ân – Thiện nguyện   

       Hoạt động tri ân – thiện nguyện là một trong những hoạt động xã hội, dòng họ được HĐTQ và HĐHP các cấp tự giác và nhiệt thành hưởng ứng. Hoạt động tri ân được coi là nhiệm vụ thường niên được tổ chức mỗi khi có sự kiện, có nhu cầu tri ân – thiện nguyện và thường là dịp Tết đến, Xuân về và các dịp đại hội, hội nghị,…nhằm tri ân những người con trong họ có nhiều công đóng góp trong hoạt động việc họ, thăm viếng động viên những thành viên HĐHP  không may bị ốm đau bệnh tật; chúc thọ các cụ cao niên trong dòng họ, tri ân những người con họ Phạm có công với dân với nước.

     Hoạt động thiện nguyện là thể hiện và phát huy truyền thống nghĩa cử của dân tộc Việt Nam ta “lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”. Ban TA.TN  HĐTQ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm CLB Con gái – Con dâu HP Việt Nam cùng chung mục tiêu chí hướng và phối hợp hành động tri ân thiện nguyện; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ tài trợ  và động viên kịp thời để lại nhiều tình cảm xúc động lan tỏa đến nhiều gia đình họ Phạm có công hoặc gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo; đã phối hợp với Ban quản lý Di tích Nhà tù Hoả lò tổ chức Lễ dâng hương các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì dân vì nước trên khắp các chiến trường trong toàn quốc, trong số đó các các chiến sỹ đã bị tù đầy hoặc hy sinh tại Nhà tù Hỏa lò ( nơi có 142 (8%) cựu tù, 4/7 tử tù là người họ Phạm). Dịp 27/7/2020, Ban đã trao tặng 40 xuất quà cho các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam,…Thăm và tặng quà cho hàng chục người con họ Phạm ở các địa phương bị bệnh tật hiểm nghèo; thăm và tặng quà Tết cho các cháu tại Cô Nhi Viện Bùi Chu- Nam Định; thăm và tặng quà cho các cháu học sinh trường Tiểu học nội trú Tây Tiến Mường Lát- tỉnh Thanh Hóa; thăm và tặng quà cho 17 các nhân và gia đình người họ Phạm tỉnh Hà Giang và gần 20 gia đình dân tộc Dao đỏ ở Hà Giang có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 03 đoàn đi thiện nguyện giúp bà con họ phạm bị ảnh hưởng bão lũ miền trung, v.v….. Số tiền quyên góp và hiện vật chủ yếu do anh chị em trong Ban TA.TN và những người hảo tâm tự nguyện đóng góp, tài trợ trong những năm qua đã góp phần động viên những người con dòng họ vượt qua khó khăn, bệnh tật, cố gắng vươn lên trong cuộc sống cùng cộng đồng, xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ khi thành lập, Ban TATN đã thực hiện và vận đông được với tổng số tiền và hiện vật tổng trị giá nhiều trăm triệu đồng..

Hoạt động thiện nguyện đã được HĐHP các cấp tại các địa phương đồng loạt quan tâm và triển khai thực hiện rộng khắp , đã tạo hiệu ứng lan tỏa ra khắp cộng đồng người họ Phạm về những nghĩa cử đầy tình người, thắm tình đồng tộc. Ví dụ: HĐHP tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo và đồng hành cùng các tổ chức họ Phạm tỉnh như: CLBGDHP , CLBDNHP, các nhà hảo tâm họ Phạm Phú Yên … tổ chức kết nối với các tổ chức xã hội như: Hội từ thiện Phú Yên, Hội nhân ái Phú Yên, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, những tổ chức, cá nhân giàu tình nhân ái, nhân văn … thực hiện tốt công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình bà con dòng họ còn khó khăn; thăm con cháu họ Phạm bị bệnh hiểm nghèo; ủng hộ số tiền lớn  xây cầu cống ở các thôn, xóm trong các vùng trũng lũ lụt … với 5 công trình lớn nhỏ số tiền trên 1 tỷ đồng, xây 22 nhà tình thương, nhà nhân ái, trong đó có nhiều bà con họ Phạm; tặng xe đạp các cháu học sinh, vận động các  cháu HS  cấp 1+2 bỏ học trở lại trường. Ban TA-TN HĐTQ đã cùng với HĐHP TP Hồ Chí Minh, HĐHP Thừa Thiên Huế, HĐHP QN- Đà Nẵng, HĐHP huyện Ý Yên  tỉnh Nam Định, HĐHP tỉnh Hòa Bình, HĐHP tỉnh Ninh Thuận,v.v… đã thực hiện thiện nguyện giúp đồng bào miền trong vượt qua khó khan do bão lũ gây ra. Nhiều hoạt động tri ân thiện nguyện của HĐHP các tỉnh/thành phố khác đã được phản ánh kịp thời trên các kênh thông tin của dòng họ.

 1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH CỦA HĐTQ

        1.Ban Tộc phả và kết nối dòng họ:

Có nhiệm vụ sưu tầm, bảo quản, giới thiệu tư liệu, nghiên cứu một số dòng họ lớn lâu đời và cư trú trải rộng nhiều tỉnh/thành trong cả nước, đáp ứng yêu cầu của các cá nhân, gia đình, các HĐGT trong việc biên soạn gia phả, tìm hiểu cội nguồn. Ban Tộc phả thu thập tư liệu về các dòng họ lớn và những dòng họ lưu lạc xa gốc tích, nhất là các dòng họ ở đồng bằng Bắc bộ chuyển cư vào miền Trung, miền Nam; thường xuyên hàng tháng, hàng tuần phúc đáp các yêu cầu tìm về cội nguồn của một số cá nhân và tộc họ. Ban tộc phả có thêm nhiệm vụ kết nối phát triển dòng họ. Tuy nhiên còn một số nội dung công việc chưa được tiến hành theo kế hoạch dự định, trong đó có “Đề án số hóa dữ liệu Gia phả Hội đồng HPVN”.

 1. Ban Lễ tân:

Hoạt động chuẩn bị cho tổ chức các hoạt động đối ngoại mở rộng tới các cấp HĐHP trong toàn quốc. Ban Lễ tân của HĐTQ là Ban có nhiều việc thường xuyên và đột xuất, nhiều thành viên trong Ban đã nhiệt tình trách nhiệm thường xuyên tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ nhiều cho các hoạt động giao lưu và chuẩn bị cho tổ chức các sự kiện lớn theo chương trình kế hoạch của Thường trực HĐTQ. Nhiệm kỳ tới cần phát huy hoạt động thiết thực hiệu quả hơn.

 1. Ban Tài chính – Kinh tế:

Là công việc quan trọng góp phần tạo điều kiện bảo đảm cho các hoạt động của HĐHP các cấp. Các doanh nhân họ Phạm vẫn là chỗ dựa tin cậy hỗ trợ cho các hoạt động việc họ các cấp. Ban tài chính của HĐTQ  đã quản lí Quĩ công khai minh bạch; tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu mong muốn trong nhiệm vụ chủ động tham mưu tư vấn cho Thường trực HĐTQ về việc tuyên truyền vận động và  huy động tài trợ gây quĩ, để chi cho các hoạt động đa dạng của Hội dồng.

Trong hiệm kỳ 5 năm qua, Thường trực HĐTQ có nhiều hoạt động đi tới các địa phương xa Hà Nội; cử đại diện tham dự Đại hội và các hội nghị HĐHP các tỉnh xa Hà Nội. Thường trực HĐTQ ghi nhận tấm lòng vì việc họ và trân trọng cám ơn sự hỗ trợ tài trợ  của bà con cô bác hảo tâm trong dòng họ và sự đóng góp của các UVTT và UV HĐTQ và các thành viên họ phạm tham gia các hoạt động việc họ. Trong số đó có Ban Lễ tân, Ban Chủ nhiệm CLB con gái – con dâu họ Phạm VN, Các UVTT và UVHĐTQ và một số doanh nhân đã thường xuyên tài trợ xe ô tô và điều kiện đi lại cho các hoạt động việc họ. TT HĐTQ đặc biệt vinh danh các doanh nhân các nhà hảo tâm đã tài trợ lớn cho việc tôn tạo, nâng cấp, xây dựng mới các Từ đường họ phạm tại các địa phương trong cả nước.

Về Quĩ tài chính của HĐTQ: Tồn dư quĩ thường xuyên ở mức xấp xỉ 100 triệu đồng (Ban tài chính có Báo cáo chi tiết thu, chi định kì trình Thường trực HĐTQ).Việc sử dụng tiền từ Quĩ để chi cho các việc như in ấn xuất bản tài liệu, duy trì trang website, tổ chức hội nghị, mua lễ dâng hương, mua lẵng hoa chúc mừng. khen thưởng khuyến học khuyến tài, chi công đức tu tạo các Từ đường , từ thiện,…Có các khoản  chi không nhỏ nhưng không lấy vào Quĩ như mua vé máy bay, xăng xe đi lại, ăn nghỉ khi tham gia các sự kiện hoạt động việc họ,.. chủ yếu do các thành viên họ Phạm tham gia các hoạt động  tự nguyện đóng góp.

Thực tiễn hoạt động việc họ ở tất cả các cấp Hội đồng đều cần có chi phí tài chính cần thiết, cùng với tiền góp hội phí, lệ phí, chủ yếu vẫn nhờ vào tài trợ tự nguyện của chính các thành viên Hội đồng, các nhà hảo tâm, của các doanh nhân trong dòng họ. Tổ chức các sự kiện như Đại hội, Hội nghị, các giải thi đấu thể thao – văn nghệ, nhất là chi phí cho trùng tu tôn tạo hoặc xây dựng mới từ đường,…thường cần có khoản chi khá lớn. Ban tài chính ở các cấp Hội đồng thường có nhiệm vụ thực hiện 2 chức năng: Vận động, tiếp nhận tài trợ gây Quĩ và quản lý quĩ;  việc thu chi của Quĩ thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và Qui chế hoạt động tài chính của HĐTQ các cấp.

 1. 4. Ban Thông tin tư liệu:

Hoạt động thông tin – tư liệu có vai trò tuyên truyền, phát huy truyền thống dòng họ, quảng bá hoạt động, thiết thực góp phần gắn kết HĐHP các cấp và bà con dòng tộc.Trang tin điện tử hophamvietnam.orgBản tin nội tộc là 2 trang tin chính thức của HĐTQ.HPVN. Ngoài ra, Ban TTTL còn mở thêm 1 tài khoản trên Face Book tên là Hội đồng Toàn quốc HPVN (Từ 14/4/2018) để thêm kênh tiếp cận nhanh tới bạn đọc và bà con dòng họ trên trang xã hội có số lượng người dùng nhiều nhất trên thế giới.

Trang tin hophamvietnam.org trong nhiệm kì (8/2015-6/2020) đã đăng tải hơn 1.000 tin bài kèm nhiều hình ảnh minh họa;

Tài khoản trên Facebook là kênh tiếp cận bà con và độc giả rất rộng và nhanh. Có nhiều tin có trên ngàn lượt người truy cập, có tin tới 3.600 lượt (như tin ngày 4/8/2019).

Bản tin nội tộc (Nội san): Tính đến Quý II/2020 (6/2020), đã xuất bản 20 số (Từ số 53 đến số 72) với tổng cộng 1.390 trang ruột, trong đó có 1 số Kỷ yếu phục vụ Hội nghị kỷ niệm 20 năm thành lập HĐHP VN. Nội san đã truyền tải kịp thời hầu hết các hoạt động nhiều mặt của HĐHP, HĐGT các dòng họ tại các địa phương và gương sáng người họ Phạm trong từng quý trong năm. Ban biên tập đã chú trọng nâng cao chất lượng và hình thức ấn phẩm. Tuy nhiên, vì mục tiêu chủ yếu là gửi biếu (không bán) để cung cấp thông tin hoạt động dòng họ cho bà con cô bác trong dòng họ không có điều kiện tiếp nhận thông tin qua mạng, bị hạn chế về tài chính nên chất lượng và hình thức bản tin  còn bị hạn chế. Ban đã làm tốt công việc phát hành lịch Họ Phạm VN .

Thực tế là các thông tin về các hoạt động đa dạng sôi động của Họ Phạm Việt Nam trong những năm qua không chỉ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HĐTQ, mà còn trên các trang thông tin điện tử của HĐHP các tỉnh/thành phố. Ngoài ra còn có hàng chục trang Facebook, Zalo của các nhóm cá nhân người họ Phạm lập nên. Lập các trang Facebook, Zalo,… là quyền và trách nhiệm của các cá nhân đó, trao đổi nhiều loại tin, trong đó các cá nhân có đưa nhiều tin về hoạt động dòng họ.

Bộ sách “Họ Pham trong cộng đồng dân Việt” do TT. HĐTQ khóa VI tổng hợp biên soạn năm 2015 đã xuất bản được tập I, tập II; là tài liệu thông tin được đông đảo bà con cô bác họ Phạm quan tâm. Do không có bàn giao về số lượng các tập sách đã in đã bán, nên TT HĐTQ khóa VII đã cho in lại và bán với giá thấp (có tài trợ), nay đã bán hết. Cần thiết phải chỉnh lí lại một số thông tin lịch sử không chính xác trước khi cho in lại trong năm 2021.

 1. Ban Văn hóa – Xã hội:

      Ban VHXH tham mưu tư vấn cho Thường trực HĐTQ về triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực VHXH; trực tiếp hoặc gián tiếp quản lí giám sát hướng dẫn các CLB trong hoạt động văn hóa thể thao ; tham mưu tư vấn cho Thường trực HĐTQ  ban hành Qui chế qui định về Tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐTQ ; Qui chế qui định về Tổ chức và hoạt động của các Ban chuyên trách của HĐTQ HPVN; thông qua một số nội dung bổ sung vào Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐHPVN; tham mưu tư vấn cho Thường trực HĐTQ xây dựng các Biểu trưng cơ bản của HĐHPVN liên quan đến truyền thống văn hoá dòng họ để trình các Hội nghị thường kỳ  HĐTQ HPVN thảo luận thông qua;;; Chủ trì việc chọn để tài, tìm tư liệu hình ảnh, thiết kế, in ấn,… bộ Lịch Năm mới treo tường thường niên của HĐHPVN.

 1. Ban tri ân-Thiện nguyện:

Ban TA.TN- HĐTQ mới được TT HĐTQ ra quyết định thành lập từ tháng 8/2019, đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm CLB Con gái – Con dâu HP Việt Nam cùng chung mục tiêu chí hướng và phối hợp hành động tri ân thiện nguyện; nối tiếp phương hướng và nội dung hoạt động tri ân thiện nguyện trước đó của HĐTQ, nay có Ban chuyên trách nên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ tài trợ ít nhiều, xúc động lan tỏa đến nhiều gia đình họ phạm có công hoặc gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Ban TA-TN còn có nhiệm vụ kết phối hợp và định hướng hoạt động TA-TN với HĐHP các tỉnh/ thành, các CLB thành viên của HĐTQ, với các tổ chức và cá nhân người họ Phạm ở trong và ngoài nước tự nguyện tham gia, để ngày càng có nhiều người thuộc nhiều đối tượng có công với dân với nước hoặc có khó khăn hiểm nghèo,…nhận được sự đùm bọc chia sẻ của dòng họ. Tính đến….Ban đã thực hiện….sự kiện lớn nhỏ với tổng trị giá khoảng….triệu đồng. (Chờ thông số của Ban báo cáo).

 1. Ban kiểm tra:

      Ban kiểm tra của HĐTQ là một Ban chuyên trách của HĐTQ hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được qui định tại “Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN”; theo Qui chế thì Ban kiểm tra  có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

+Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và các Qui chế hoạt động đã được Hội đồng Toàn quốc ban hành.

    + Kiểm tra các tổ chức thanh viên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Thường trực HĐTQ và quyết định của Chủ tịch HĐTQ HPVN.

Thực tế hoạt động việc họ cho thấy HĐHPVN là một tổ chức xã hội dòng họ, hoàn toàn tự nguyện, hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước. Mỗi cấp HĐHP đều có Qui chế tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc điểm của địa phương mình, không trái với Qui chế của HĐHP cấp trên trực tiếp và Qui chế của HĐHPVN. HĐHPVN tuy đã trải qua hơn 20 năm (từ Ban LLHPVN trước đây) đến nay vẫn còn đang trong quá trình kết nối dòng tộc. Quan hệ chỉ đạo điều hành giữa HĐHP các cấp dựa trên Qui chế qui định; khi có những ý kiến chưa đồng thuận cũng cần có thời gian và thực tế kiểm nghiệm, không thể áp dụng thực hiện chức năng kiểm tra kiểm soát hành chính như các tổ chức cơ quan nhà nước. TT HĐTQ nhiệm kỳ (2015 -2020) đã quan tâm chỉ đạo, và xây dựng và ban hành rất nhiều Qui định qui chế về tổ chức hoạt động của các CLB thành viên, các Ban chuyên trách của HĐTQ, kể cả qui định về lề lối làm viêc của TT HĐTQ ,.. nhằm hoàn thiện về thể chế quản lí và làm việc (nhiệm kỳ khóa VI chỉ có Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN). Đó là cơ sở pháp qui để Ban Kiểm tra đánh gia về việc thực hiện các Qui chế hiện hành.

Về hoạt động tài chính của HĐTQ, của các CLB tổ chức thành viên, các Ban chuyên trách thì chi phí cho tổ chức các hoạt động việc họ hoàn toàn nhờ vào sự đóng góp tự nguyện của các thành viên tham dự các chuyến đi cơ sở và sự tài trợ công đức của các mạnh thường quân; số dư Quĩ rất khiêm tốn; Ban tài chính quản lí Quĩ công khai minh bạch thể hiện trên Tài khoản 5 người cùng biết ( trong số đó có Trưởng Ban kiểm tra) và Ban Kinh tế- tài chính lưu giữ phiếu chi, chứng từ hóa đơn được duyệt chi.

     Cơ cấu thành lập Ban kiểm tra của các HĐHP  không phải chỉ để giám sat kiểm tra thu chi tài chính của cấp hội đồng đó; việc chủ yếu là theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế như qui định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm tra.

 1. Tồn tại phổ biến của các Ban chuyên trách:

    Tồn tại phổ biến của các Ban chuyên trách HĐTQ là luôn thiếu nhân sự để thực thi nhiệm vụ của Ban, “lực bất tòng tâm”. Trong khi hệ thống HĐHP các cấp và các CLB phát triển nhanh và rộng khắp các vùng miền, nội dung hoạt động đa dạng phong phú,…thì nhân sự ủy viên các Ban chuyên trách của HĐTQ là thành viên HĐHP tại các vùng miền vừa ít, vừa thiếu; chỉ có nhân sự của CLB con Gái – con Dâu HPVN và nhân sự Ban tri ân –Thiện nguyện là được bổ sung kịp thời và có đại diện ở nhiều địa phương; Trưởng các Ban chuyên trách khác hầu như không quan tâm đến việc tìm, bổ sung thành viên cho ban mình; có một số ủy viên HĐTQ có tên trong danh sách từ đầu nhiệm kỳ (2015) nhưng hầu như không hoạt động. Mặc dù Qui chế làm việc có qui định trách nhiệm quyền hạn, nhưng thực tế hoạt đông của các ban chuyên trách vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện tự giác làm việc họ; ngay cả khi có nhân sự hầu như không hoạt động, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không đề xuất bãi nhiệm, thay thế, vì thường nể nang chờ đợi sự tự giác …. Điều đó làm hạn chế khả năng và hịêu quả hoạt động của từng Ban chuyên trách.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHIỆM KỲ (2015-2020)

        Hội nghị thường niên HĐTQ.HPVN năm 2017 họp tại tỉnh Quảng Ngãi  đã thống nhất chọn Phương châm (slogan) hoạt động của HĐHPVN là:  KẾT NỐI – TRI ÂN – ĐỒNG TÂM – PHÁT TRIỂN, thể hiện đầy đủ tôn chỉ, mục đích hoạt động của HĐHP các cấp trong HĐHPVN. Từ đó đến nay HĐHP các cấp đều xác nhận tính đúng đắn từ thực tiễn hoạt động việc họ và đồng tâm nhất trí tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động là KẾT NỐI – TRI ÂN – ĐỒNG TÂM – PHÁT TRIỂN trong suốt quá trình xây dựng phát triển của HĐHPVN.

Nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), HĐHPVN đã kết nối xây dựng phát triển thêm nhiều HĐHP các cấp, thành lập thêm nhiều tổ chức thành viên là các CLB trực thuộc HĐTQ; tổ chức Hội đồng các cấp được củng cố và phát triển, thành lập thêm được nhiều HĐHP các cấp cơ sở; đã đạt được kết quả rất đáng  khích lệ cả bề rộng và bề sâu (về số lượng, chất lượng , hiệu quả) nội dung các hoạt động việc họ thắm tình dòng họ.…đáp ứng tâm nguyện kết nối dòng họ , tri ân Tiên Tổ của đông đảo con cháu họ ( bao gồm trai , gái , dâu , rể); mô hình tổ chức HĐHPVN với 5 cấp hội đồng với  Bộ qui tăc ứng xử bao gồm các qui định Qui chế hoạt động được xây dựng ban hành bổ sung hoàn thiện; đã xây dựng và ban hành “Bộ nhận diện họ Phạm Việt Nam” liên quan đến truyền thống văn hoá dòng họ; thông nhất lựa chọn Logo họ Phạm, Cờ họ Phạm, họ Phạm ca, về Mẫu Ảnh thờ và Tượng thờ của Thượng Thủy Tổ HPVN, Thống nhất về Mẫu Giấy khen, Bằng khen, Bằng Vinh danh…. và đang nghiên cứu để ban hành thống nhất về lễ nghi trong thờ cúng Tổ tiên và các nghi lễ văn hóa truyền thống của dòng Họ Phạm VN.

Xem xét đánh giá tình hình hoạt động thành công và tồn tại của nhiệm kỳ (2015-2020), thấy rằng sau 5 năm hoạt động vừa qua HĐHPVN đã xác lập ở một vị thế mới, hệ thống tổ chức của HĐHPVN đã lan tỏa và có các tổ chức cơ sở ở các vùng miền khu vực; HĐHPVN tiếp tục xứng đáng giữ Kỷ lục Guiness đã được trao tặng năm 2016.

Tuy nhiên mục tiêu hướng tới xây dựng phát triển HĐHPVN cho nhiệm kỳ (2020 -2025) trước hết là xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động trong tất cả HĐHP các cấp, mà trước hết là xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động trong TT HĐTQ và tất cả TT HĐHP các cấp  tại địa phương; đổi mới tư duy trong hoạt động kết nối, tri ân, xây dựng, phát triển HĐHPVN; phấn đấu đến năm 2025,  tổ chức HĐHPVN phát triển hơn cả về số lượng tổ chức và thành viên, chất lương hoạt động việc họ đảm bảo cho HĐHPVN phát triển bền vững, xứng đáng là một dòng họ lớn trong cộng đồng các dòng họ Việt Nam, góp phần đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Do đó phương châm hoạt động (Slogan) vẫn là:

“ KẾT NỐI-TRI ÂN-ĐỒNG TÂM- PHÁT TRIỂN”

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments