Site icon Họ Phạm Việt Nam

HĐHP CẦN THƠ LÀM LỄ DÂNG HƯƠNG NGÀY GIỖ TTT

Ngày 2-9-2015 (tức ngày 20 tháng Bảy Ất Mùi), đúng vào ngày Giỗ lần thứ 1470 Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu – Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam, Hội đồng Họ Phạm Cần Thơ tổ chức Lễ dâng hương tại Ban thờ Người đặt ở tư dinh của ông Phạm Huy Xô, Phó Chủ tịch HĐ Họ Phạm Cần Thơ. Đông đủ HĐ Họ Phạm Cần Thơ đã có mặt tham dự Lễ dâng hương. Hai vị Phó Chủ tịch HĐ Họ Phạm TP Hồ Chí Minh là Phạm Bá Đước và Phạm Công Sang cũng về dự. Tôi thường xuyên theo dõi hoạt động của Họ Phạm Cần Thơ, lần này may mắn được tham dự buổi Lễ và gặp gỡ anh em họ Phạm ở đây trong tình cảm đồng tộc thật thắm thiết.
Nhân dịp Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ, HĐHP Cần Thơ đã kết hợp tổ chức Đại Hội tổng kết hoạt động những năm qua (2009-2015) và bầu HĐ nhiệm kỳ 2015-2020.
Những người Họ Phạm sinh sống ở Cần Thơ đã tự tìm đến nhau hình thành tổ chức của mình từ năm 2006 mà chưa biết có Ban Liên lạc Họ Phạm Việt Nam, lúc đó mới có 8 người, sau đó mới biết đến BLL Họ Phạm VN qua trang Web hophamvietnam, đến 2009 tập hợp được 18 người và chính thức ra mắt. Từ đó BLL thường xuyên hoạt động, thường xuyên đọc Bản tin Nội tộc và liên hệ với BLL Họ Phạm Việt Nam, thực hiện các chủ trương của BLL Họ Phạm Việt Nam (sau là HĐ Toàn quốc Họ Phạm VN) đồng thời liên hệ chặt chẽ với HĐ Họ Phạm TP Hồ Chí Minh. Tới nay, HĐ đã có 45 người. Đại hội lần này bầu ra Hội đồng Họ Phạm Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 vị do Đại tá Phạm Duy Tốn làm Chủ tịch, ông Phạm Huy Xô làm Phó Chủ tịch.
Dưới đây là vài hình ảnh buổi Lễ.
1- Dâng hương Thượng Thủy Tổ
2- Chủ tịch HĐHP Cần Thơ Phạm Duy cẩn cáo Thượng Thủy Tổ.
3- Đại tá Phạm Duy Tốn đọc báo cáo trước Đại hội
4- Ông Phạm Huy Xô đọc báo cáo tài chính
5- Ảnh lưu niệm với HĐHP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

6- Liên hoan vui vẻ

Sưu tầm

Exit mobile version