Site icon Họ Phạm Việt Nam

NGƯỜI HỌ PHẠM: PHẠM XUÂN THỦY, NÔNG DÂN TIÊU BIỂU 2022

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022 của Thái Bình là ông chủ trại gà to nhất huyện (danviet.vn)

 

Exit mobile version