Trang chủGIỚI THIỆUNội san QI/2021 # 74

Nội san QI/2021 # 74

 

MỤC LỤC

Đại hội VIII – Nghị quyết ĐH……………………………………….2

– Danh sách HĐHPVN K VIII……………………….11

– Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐHPVN….41

HỌ PHẠM ĐÓN TẾT TÂN SỬU………………………………….57

KỲ HỌP ĐẦU NK VIII CỦA TT HĐHPVN 4/4/2021:

-Thông báo Quyêt nghị tại kỳ họp………………………………….59

-Thông báo của Chủ tịch HĐHPVN v/v phân công

nhiệm vụ trong Thường trực HĐHPVN……………………………72

-Quy chế quy định về quan hệ & lề lối làm việc của TTHĐHPVN..76

Hoạt động đầu Xuân của CLB G-D HPVN…………………………81

Đánh giá hoạt động của Ban TATN 2020……………………….83

TIN ĐỊA PHƯƠNG:-Hà Nội…………………………………….. 87

– Hải Phòng/Thái Bình………………… 89

– Hưng Yên………………………………… 92

– Bắc Ninh………………………………….. 93

– Hà Nam…………………………………… 95

– QN-ĐN…………………………………… 96

– Quảng Ngãi……………………………… 99

– Bình Định/Phú Yên……………………100

– Khánh Hòa………………………………101

– Gia Lai-Kon Tum………………………..103

– Long An…………………………………104

Hoạt động nhân ngày sinh của Thượng thủy tổ Phạm Tu…104

Tin tri ân……………………………………………………….105

Dâng hương ngày sinh Thượng thủy tổ họ Phạm …………….106

TIN THỂ THAO…………………………………………… 107

NGƯỜI HỌ PHẠM: Già làng A Ma Trang………………….107

Thiếu tướng Phạm Bân……………………………………….110

Họ Phạm trong BCH TƯ K XIII…………………………… 111

Ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng CP…………….112

Doanh nhân Phạm Thị Huân được tặng HC lao động……… .113

VẤN TỔ TẦM TÔNG………………………………………113

 LỜI CẢM ƠN/Thông tin cần biết…………………… 115/116

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments