Site icon Họ Phạm Việt Nam

Quảng Nam-Đà nẵng: Kế hoạch luân lưu đăng cai tổ chức ngày giỗ Thượng Thủy tổ.

 

Hàng năm, Hội đồng Họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức lễ húy kỵ Thượng Thủy tổ Họ Phạm Việt Nam Phạm Tu  luân phiên tại các nhà thờ Hội đồng Gia tộc Họ Phạm trong tỉnh:

PHẠM THÚC HỒNG

 

Exit mobile version