Trang chủGIỚI THIỆUQuyết định số 04-QĐ-HĐTQ 2018

Quyết định số 04-QĐ-HĐTQ 2018

 

Số 04-/QĐ- HĐTQ                             Hà Nội ngày 28 tháng 1 năm 2018

                                                           QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM

                                                    THÀNH PHỐ HÀ NỘI

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ Báo cáo ngày 23/1/2018 của Hội đồng họ Phạm (HĐHP) thành phố Hà Nội về Kết quả Hội nghị họp ngày 21/1/2018 nhằm Tổng kết hoạt động năm 2017, bàn Phương hướng hoạt động năm 2018. Trong báo cáo có nội dung điều chỉnh nhân sự chủ chốt Hội đồng: HĐHP thành phố Hà Nội nhất trí với việc ông Phạm Quang Đạt xin thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng vì lí do yếu sức khỏe ( thời gian gần đây ốm đau nhiều); bầu ông Phạm Văn Quản, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận:

  1. Ông Phạm Văn Quản, Ủy viên thường trực HĐTQ.HPVN, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐHP thành phố Hà Nội, nay là Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội, kể từ ngày 21/1/2018.
  2. Ông Phạm Quang Đạt, Ủy viên thường trực HĐTQ.HPVN, nguyên Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội, nay là Phó Chủ tịch thường trực HĐHP thành phố Hà Nội, kể từ ngày 21/1/2018.

Điều 2:  Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                                             CHỦ TỊCH

Đã ký

 

                                                                       TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments