Trang chủGIỚI THIỆUTHÀNH LẬP HĐHP CẦN THƠ

THÀNH LẬP HĐHP CẦN THƠ

Ngày 14-10-2015, Ban Liên Lạc (BLL) Họ Phạm Cần Thơ tổ chức Đại Hội toàn thể Thành viên với sự tham dự của Bà Phạm Thị Thúy Lan, nguyên Phó Chủ Tịch HĐTQ Họ Phạm Việt Nam, Ông Phạm Công Sang, Phó Chủ Tịch Kết Nối và Tư Liệu HĐHP Tp/HCM và Ông Phạm Bá Đước, Ủy Viên Tài Vụ HĐHP Tp/HCM.
Hội nghị đã điểm lại các hoạt động của BLL trong thời gian qua và nhất trí quyết định:
1- Đổi tên từ BLL thành HĐHP Cần Thơ
2- Vinh danh các ông đã cống hiến vì dòng Họ Phạm tại Cần Thơ như sau:
– Ông Phạm Thành Lâm – Nguyên Trưởng ban liên lạc
– Ông Phạm Duy            – Nguyên Phó Ban liên lạc
– Ông Phạm Thảo          – Nguyên Ủy viên thư ký -tài chính
3- Bầu các ủy viên Hội đồng như sau:
1/ Ông Phạm Duy Tốn: Chủ tịch điều hành chung kiêm Trưởng ban kết nối dòng họ.
2/ Ông Phạm Huy Xô: Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban tổ chức khánh tiết -thông tư -tư liệu dòng họ.
3/ Ông Phạm Văn Chiên: Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban tài chính – thư ký.
4/ Ông Phạm Thế Hồng: Ủy viên – Kế toán – Thủ quỹ.
5/ Ông Phạm Tùy Ngọ: Ủy viên – Chi trưởng Chi Ninh Kiều.
6/ Ông Phạm Công Sang: Ủy viên – Thành viên hỗ trợ, kế nối đòng họ.
4- Thành lập các Ban chuyên trách gồm:
1/ Ban kết nối dòng họ: (7 ông)
Trưởng Ban Ông Phạm Duy Tốn
Các ủy viên:         Ông Hồng, Lộ 20, An Hòa, An Bình
Ông Ngọ, Khu vực Ninh Kiều
Ông Thảo, Trà Nóc
Ông Huynh, An Thới – Bùi Hữu Nghĩa
Ông Sang, Họ Phạm Công và Khu vực Cần Thơ
2/ Ban Khánh tiết – Tổ chức – tuyên truyền tư liệu dòng họ ( 3 ông)
Trưởng ban: Ông Phạm Huy Xô
Các ủy viên:  Ông Chiên, ông Dũng, ông Duy
3/ Ban tài chính: (3 ông)
Trưởng ban: Ông Phạm Văn Chiên
Các ủy viên: Ông Tốn , Chủ tài khoản
Ông Hồng, Kế toán – thủ quỹ
4/ Ban Khuyến học – Khuyến tài:
Trưởng ban: Ông Dũng
Các Ủy viên: Ông Tốn, ông Sang, ông Đỉnh
5- Thành lập các Chi:
Chi 1: Trà Nóc, Trà An và lân cận    : Trưởng Chi ông Thảo
Chi 2: An Thới (KV3, KV4, KV5)    : Trưởng Chi ông Tốn
Chi 3: An Thới (KV1, KV2) Bùi Hữu Nghĩa : Trưởng Chi ông Huynh
Chi 4: An Hòa – Lộ 20 kéo dài             : Trưởng Chi ông Hồng
Chi 5: Quận Ninh Kiều và lân cần    : Trưởng Chi ông Ngọ
Chi 6: Quận Cái Răng                       : Trưởng Chi ông Dũng
6- Phương hướng kế hoạch chính:
1/ Thông qua quy ước hoạt động và quy ước thu, chi tài chính Họ và phát hành
2/ Thông qua mẫu thông tin về Họ và phát hành
3/ Phát triển hội viên
4/ Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động
5/ Thực hiện các quy ước đã được thông qua.

Phạm Duy Tốn

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments