Trang chủGIỚI THIỆUTHÔNG BÁO # 12/2018 CỦA HĐTQ

THÔNG BÁO # 12/2018 CỦA HĐTQ

Số 12-/CV- HĐTQ                                                   Hà Nội ngày 12 tháng 3 năm 2018

                                                           THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                     Về Chủ trương thành lập Liên Câu lạc bộ Võ học họ Phạm Việt Nam

                        và CLB Võ học họ Phạm các tỉnh/thành phố trong cả nước

 

Ngày 9/12/2017 Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam (HĐTQ.HPVN) họp tại thành phố Quảng Ngãi đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ nội dung hoạt động của Hội đồng họ Phạm các cấp năm 2018; trong đó có chủ trương thành lập “Liên Câu lạc bộ Võ học họ Phạm Việt Nam” và “CLB Võ học họ Phạm” các tỉnh/thành phố trong cả nước; nhằm mục đích, ý nghĩa và nhu cầu thiết yếu là để bảo tồn, kế tục lịch sử Võ học oai hùng, vĩ đại của dân tộc và tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đô Hồ Đại Vương PHẠM TU – THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM; đồng thời để góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện thể trạng, giảm thiểu bệnh tật, tự vệ hữu dụng kết hợp với chống trả, xử lý hiệu nghiệm trong trường hợp bất trắc, nguy hại và tạo “sân chơi” bổ ích, thiết thực để tập hợp, liên kết dòng họ, tạo sự thân thiện, gắn kết lâu bền, hỗ trợ trong công việc và trong cuộc sống của các thế hệ con cháu: trai, gái, rể, dâu Họ Phạm Việt nam.

Để thực hiện chủ trương này, Thường trực HĐTQ.HPVN và Chủ tịch HĐTQ.HPVN có ý kiến chỉ đạo và phân công nhiệm vụ như sau:

  1. Ông Phạm Đình Phong, Kỷ Lục Gia Thế Giới, Viện trưởng Viện Võ học Việt Nam, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban VHXH của HĐTQ.HPVN có nhiệm vụ liên hệ với các Hội đồng họ Phạm các cấp và Phối hợp với HĐHP các tỉnh, Thành phố tìm chọn các Võ sư, HLV võ dân tộc (là Con trai, gái, rể, dâu Họ Phạm), các doanh nhân, nhà nghiên cứu, người yêu thích võ dân tộc có năng lực, uy tín để mời tham gia làm thành viên Liên Câu lạc bộ Võ học họ Phạm Việt Nam.
  2. Các ông Chủ tịch HĐHP các tỉnh, Thành phố và Chủ tịch Hội đồng họ Phạm các cấp ở địa phương có nhiệm vụ kết phối hợp với ông Phạm Đình Phong trong việc tìm chọn các Võ sư, HLV võ dân tộc,…chuần bị cho việc thành lập Liên Câu lạc bộ Võ học họ Phạm Việt Nam và CLB Võ học họ Phạm tại các tỉnh/thành phố.
  3. Tổ chức Liên Câu Lạc Bộ Võ học Họ Phạm Việt Nam (CLBVH.HPVN) và Ban Chủ nhiệm CLB trực thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam , do THường trực HĐTQ.HPVN công nhận và Chủ tịch HĐTQ. HPVN ký Quyết định thành lập, bổ nhiệm và bãi miễn. Nhiệm kỳ của Liên CLBVH.HPVN là 5 năm. Quy chế Tổ chức và Hoạt động của CLBVH.HPVN được Đại hội thành lập CLBVH.HPVN thông qua và dược Chủ tịch HĐTQ. HPVN ký Quyết định công nhận.
  4. Tổ chức CLBVHHP các tỉnh/thành và Ban Chủ nhiệm CLB trực thuộc HĐHP tỉnh/thành do Chủ tịch HĐHP tỉnh/thành ký Quyết định thành lập, bổ nhiệm và bãi miễn. CLBVHHP tỉnh/thành phố sau khi có QĐ chính thức công nhận của Thường trực CLBVHHPVN sẽ là thành viên của Liên Câu Lạc Bộ Võ học Họ Phạm Việt Nam.
  5. Mục tiêu trong năm 2018 sớm tổ chức Đại hội thành lập Liên Câu Lạc Bộ Võ học Họ Phạm Việt Nam và thành lập được một số CLBVHHP các tỉnh/thành phố.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

           Đã ký                                                                                  

TS Phạm Vũ Câu

Bài trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments