Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng họ Phạm...

Tiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng họ Phạm Việt Nam: Hào khí Phạm tu

                               Hào khí PHẠM TU tỏa non sông

                                Rạng danh Thanh Liệt đất hùng anh

                                Vang lừng Văn – Võ tài thao lược

                                Mãi tuổi bảy mươi vẫn xung phong

                                Chinh Nam, phạt Bắc diệt quân Lương

                                THỐNG SOÁI Võ Ban Nước VẠN XUÂN

                                Cứu dân, an quốc công trời biển

                                Sáng mãi muôn năm tạc chữ vàng.

                                                                     Phạm Phong

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments