Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN GIA LAI-KONTUM: HỘI NGHỊ LẦN I HĐHP GLKT

TIN GIA LAI-KONTUM: HỘI NGHỊ LẦN I HĐHP GLKT

Ngày 20/3/2021, tại Văn phòng HĐHP, 224 Đường Hoàng San, TP Pleiku, HĐHP GLKT NK 2020-2025 đã tổ chức hội nghị, bàn về việc thực hiện Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐHP GLKT và phương hướng hoạt động năm 2021.

8/15 ủy viên HĐ tham dự, trong đó có ông P. Ngọc Thuận và Giáp Anh Đào (Cháu họ Phạm) từ Gia Lai.

Kết thúc hội nghị, ông Phạm Đình Thu, Chủ tịch, kết luận:

  • Hoan nghên tinh thần và tấm lòng của các vị Phạm ngọc Thuận và Giáp Anh Đào.
  • Đề nghị các doanh nhân họ Phạm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho các hoạt động của HĐ.
  • Ngày 19 tháng 7 âm lịch (26/8/2021) sẽ tổ chức lễ giỗ Thượng thủy tổ Phạm Tu tại văn phòng Hội đồng.
  • Sẽ cử đoàn đi dự lễ khánh thành nhà thờ Thượng thủy tổ Phạm Tu tại TP Quy Nhơn do HĐHP Bình Định tổ chức vào đúng ngày giỗ Ngài (26/8/2021)
  • Đề cử bà Phạm Hồng Thái, UV, làm Phó chủ tịch HĐHP GLKT NK 2020-2025 với nhiệm vụ chính là vận động, kết nối, chọn thành viên để thành lập HĐHP TP Pleiku.
  • Nhất trí báo cáo quyết toán của Ban tài chính (Tính đến 20/3/2021, Tổng thu 62.000.000 đ, tổng chi 47.360.000 đ, tồn quỹ 14.640.000 đ).

PHẠM ĐÌNH THU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments