Trang chủGIỚI THIỆUTin Khánh Hòa: Thành lập BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG...

Tin Khánh Hòa: Thành lập BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM T.P NHA TRANG .

Ngày 01/11/2018, Ô. Phạm Văn Chi – Chủ tịch HĐHP Khánh Hòa đã ký quyết định công nhận BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM T.P NHA TRANG gồm  22 vị, trong đó 01 trưởng ban, 04 phó ban và 17 ủy viên:

Trưởng ban:  Ô. Phạm Ngọc Mai
Các phó ban:  Phạm Phổ Thọ, Phạm Văn Tha, Phạm Phú Lộc, Phạm Đức Hậu.

Ban vận động có trách nhiệm  kiện toàn tổ chức, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên và bàn phương hướng chuẩn bị tiến hành đại hội thành lập Hội Đồng Họ Phạm T.P Nha Trang, trong thời gian sắp tới.

Phạm Long Hoàng

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments