Site icon Họ Phạm Việt Nam

TIN PHÚ YÊN: THÀNH LẬP HĐHP XÃ AN NGHIỆP, HUYỆN TUY AN

 

Sáng ngày 29 tháng 9  năm 2019,  Đại hội HĐHP  xã An nghiệp khóa I , nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu ra  15 vị ủy viên; Ban  Thường trực  7 vị gồm: Chủ tịch , 3 Phó chủ tịch , Thư ký và 2 ủy viên thường trực;  3 Ban chuyên trách 9 thành viên .

Tại Đại hội, Thường trực HĐHP tỉnh Phú Yên và CLB gái, dâu họ Phạm tỉnh đã phối hợp thực hiện một số việc sau:

Phạm Ngọc Chi

Exit mobile version