Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN QN-ĐN: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN NK...

TIN QN-ĐN: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN NK II (2020-2025)


Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020, mặc dầu tình hình diễn biến Covid – 19 phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng,  Đại hội vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

Đúng 8giờ, tại từ đường tộc Phạm Cẩm sa ,Điện Nam Bắc,  các đoàn đại biểu  đã lần lượt  vào chánh điện dâng hương Thượng Thủy Tổ Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu, Thủy tổ tộc Phạm Cẩm Sa cùng các chư vị liệt sỹ họ Phạm đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn.

Đến dự có các ông Phó chủ tịch UBMTTQ thị xã, Chủ Tịch UBND và Chủ tịch UBMT xã, cùng Trưởng khối phố Cẩm Sa; ông Phạm Minh Thông, nguyên PCT HĐHPVN,

Chủ tịch HĐHP QNĐN, các ông trong thường trực hội đồng cùng các đoàn HĐHP thành phố, quận, huyện và đồng đảo bà con Phạm tôc Cẩm Sa.

Ông Phạm Đức Nam  đoc báo cáo tổng  kết nhiệm kỳ 2013 -2020 và Quy chế hoạt động và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp theo là các tham luận của 3 HĐGT cùng nhiều ý kiến bổ sung các văn kiện. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 vị  do ông Phạm Văn Thảo  giữ chức Chủ tịch./.

PHẠM KHUÊ

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments