Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN QNĐN: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 ...

TIN QNĐN: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 &  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM

 

 

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm 2022

 

I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC

 

 1. Củng cố Ban thường trực HĐHP QNĐN

Do đặc điểm là một Hội đồng liên tỉnh – thành phố, địa bàn tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng rộng lớn hoạt động của Ban thường trực gặp không ít khó khăn để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tại phiên họp quý I năm 2022 HĐHP QNĐN đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban thường trực.

 • Bầu bổ sung 02 chức danh Phó chủ tịch
 • Ban thường trực HĐHP QNĐN. Hiện nay có 06 thành viên (01 Chủ tịch và 05 Phó chủ tịch)
 • Đã phân công, phân nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban thường trực (Chủ tịch chịu trách nhiệm lãnh chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Hội đồng, 01 Phó chủ tịch thường trực, 01 Phó chủ tịch phụ trách công tác nguyên cứu lịch sử kết nối dòng họ, 01 Phó chủ tịch phụ trách công tác tài chính, 02 Phó chủ tịch phụ trách khu vực)
 1. Củng cố Hội đồng cấp quận, huyện, thị xã:

Đã tiến hành tổ chức Hội nghị Hội đồng Họ Phạm thị xã Điện Bàn củng cố các chức danh trong thường trực HĐHP Điện Bàn và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng để thay thế Cựu chủ tích đã từ trần.

 1. Thành lập mới HĐHP các quận huyện
 • Tổ chức thành công Hội nghị trù bị HĐHP huyện Núi Thành (17/4/2022) đã thành lập Hội đồng lâm thời gồm 9 thành viên tiến đến Đại hội đại biểu HĐHP huyện Núi Thành trong thời gian đến.
 • Tổ chức kết nối các gia tộc họ Phạm thành lập Ban vận động chuẩn bị bộ máy tổ chức để thành lập HĐHP 02 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên trong năm 2022 – 2023
 1. Thành lập HĐHP xã phường

Công tác xây dựng trình tự để thành lập Hội đồng cấp xã phường đã được chuẩn bị cơ bản hoàn thành (Ban vận động, Hội đồng lâm thời, Đề án thành lập, Phương hướng nhiệm vụ, Quy chế hoạt động, Cơ sở vật chất,…) Dự kiến trung tuần tháng 5 năm 2022 sẽ tiến hành đại hội đại biểu HĐHP phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn ( Hội đồng cấp xã phường đầu tiên của QNĐN)

 1. Các câu lạc bộ thuộc HĐHP QNĐN
 • Câu lạc bộ doanh nhân họ Phạm QNĐN
 • Đã tổ chức thành công đại hội đại biểu ngày 26 tháng 03 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng, đại hội đã bầu ra Ban chủ nhiệm thông qua phương hướng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của câu lạc bộ.

 

 • Câu lạc bộ con gái, con dâu Họ Phạm QNĐN đang chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ dự thảo phương hướng nhiệm vụ và tiến đến đại hội đại biểu trong tháng 6 năm 2022.

 

 1. CÔNG TÁC NGUYÊN CỨU LỊCH SỬ, KẾT NỐI DÒNG HỌ TRI ÂN, THIỆN NGUYỆN.

 

 1. Công tác nguyên cứu lịch sử, kết nối dòng họ.
 • Cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đã phát hành Địa chí Họ Phạm QNĐN tập 1 (1173 trang khổ A4)
 • Hiện nay Ban biên tập đang cập nhật thông tin, kết nối các Hội đồng gia tộc họ Phạm, tổ chức nguyên cứu, mở nhiều hội thảo để biên soạn tập 2 phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ phát hành.
 • Dự kiến với quy mô biên soạn như tập 1 bộ Địa chính Họ Phạm QNĐN có đến từ 7 đến 8 tập.

 

 1. Công tác tri ân
 • Chuẩn bị tổ chức trọng thể ngày giỗ kỵ thượng thủy tổ Họ Phạm Việt Nam 20/7.
 • Năm 2022 Họ Phạm QNĐN sẽ tổ chức trọng thể ngày giỗ kỵ thượng thủy tổ Họ Phạm Việt Nam 20/7 đến nay thường trực HĐHP QNĐN đã phối hợp với địa phương và nhất là Hội đồng gia tộc Phạm Trần đã thống nhất cơ bản chọn tự đường Phan Trần xã ĐIện Quang (Gò Nổi) thị xã Điện Bàn để tổ chức giỗ kỵ thường thủy tổ.

 

 • Chúc thọ mừng thọ

Nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần ( 2022) HĐHP QNĐN đã chỉ đạo các Ban, phối hợp với địa phương QNĐN tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 202 cụ ông cụ bà thượng thọ trên 90 tuổi, ngoài bằng mừng thọ, có tặng quà đến với các cụ, tuy giá trị vật chất có hạn chế nhưng đã để lại nhiều ấn tượng sâu nặng nghĩa tình dòng họ.

 1. Công tác thiện nguyện:

Ban công tác thiện nguyện HĐHP QNĐN đã hoạt động khá tích cực nhất là đầu năm 2022 đã tham gia chúc thọ, mừng thọ, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi với tổng kinh phí xấp xỉ 60 triệu đồng.

Các địa phương tổ chức khá tốt công tác thiện nguyện như Quế Sơn, Đại Lộc, Ngũ Hành Sơn, có một số đối tượng mồ coi được hỗ trợ thường xuyên với mức từ 500 đến 700 ngàn đồng/ tháng/ cháu, có đối tượng được hỗ trợ 1 lần 10 triệu đồng.

II-  Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 1. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động HĐHP các cấp, kết nối dòng họ, tích cực thông tin tuyên truyền những mục tiêu đặt ra trong hoạt động của Họ Phạm QNĐN, thực hiện tốt công tác tri ân, thiện nguyện khuyến học, khuyến tài,…

 1. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
 2. Tổ chức thành công đại hội đại biểu hội đồng Họ Phạm huyện Núi Thành
 3. Thành lập Hội đồng lâm thời Họ Phạm Thăng Bình, Duy Xuyên
 4. Tổ chức thành công đại hội đại biểu HĐHP phường Điện Dương, chuẩn bị thành lập Hội đồng lâm thời một số xã phường có điều kiện thuận lợi.
 5. Biên soạn hoàn thành Địa chí Họ Phạm QNĐN tập 2 phát hành cuối năm 2022
 6. Mở rộng đối tượng mừng thọ năm 2022 từ 80 tuổi trở lên ước khoảng 600 cụ ông cụ bà.
 7. Công tác thiện nguyên tiếp tục vận động nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ đời sống đến các hoàn cảnh khó khan, trẻ em mồ côi và các đối tượng xã hội khác.
 8. Căn cứ kết quả học tập năm 2021 – 2022 của các cấp học để thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài như mục tiêu đề ra.
 • HĐHP QNĐN khen thưởng các thí sinh đỗ đạt các giải từ cấp tỉnh đến quốc gia, các thủ khoa đổ vào các trường đại học.
 • Phân cấp các quận, huyện và các Hội đồng gia tộc thực hiện công tác khen thưởng các cấp học còn lại.
 1. Hội nghị tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

 

 

III- Kiến nghị

Để đủ điều kiện tốt hơn trong hoạt động của Ban thường trực HĐHP QNĐN thơi gian đến kính đề nghị HĐHP Việt Nam bầu bổ sung QNĐN 1 thành viên trong HĐHP Việt Nam.

Ông: Phạm Quang Toàn                       Sinh năm: 1966

Thường trú hiện hay: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chức vụ trong thường trực HĐHP QNĐN: Phó chủ tịch thường trực

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm và phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐHP QNĐN. Kính đề nghị sự quan tâm chỉ đạo của HĐHP Việt Nam./.

 

 

 

 

TM. HĐHP QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG

                     Chủ tịch

               Phạm Đức Nam

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments