Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NAM: KHÁNH THÀNH TÔN TẠO KHU MỘ THƯỢNG TƯỚNG BÌNH...

TIN QUẢNG NAM: KHÁNH THÀNH TÔN TẠO KHU MỘ THƯỢNG TƯỚNG BÌNH CHIÊM PHẠM NHỮ DỰC

 

Tiền Hiền tộc Phạm Quảng Nam -Đà Nẵng và Quảng Ngải, ngài Phạm Nhữ Dực,Thượng Tướng Bình Chiêm Tỉnh Quảng Nam.

Tướng Quân Phạm Nhữ Dực và Nguyễn Cảnh Chân theo lệnh Hồ Quý Ly đem quân đi đánh Chiêm Thành vào năm 1402. Sau khi chinh phục được quân Chiêm, mở mang bờ cỏi về Phương Nam, ông được Vua thăng chức THƯỢNG TƯỚNG BÌNH CHIÊM. Ông mất vào ngày 04/10/ AL năm 1409 và được con cháu nối đời thờ tự tại nhà Thờ Phạm Nhữ, làng Đồng  Tràm, huyện Quế Sơn.

Sau khi tỉnh Quảng Nam có Quyết Định công nhận Lăng Mộ Ngài là Di tích Lịch Sử cấp Tỉnh và đầu tư 300 triệu đồng cùng tiền đóng góp 42 triệu đồng, HĐGT đã tiến hành trùng tu khu mộ.

Ngày 15/4/2021,  nhân ngày giỗ Ngài, con cháu nội ngoại tộc Phạm Đồng Tràm phối hợp cùng HĐHP huyện Quế Sơn đãlong trọng tổ chức Lễ Khánh thành với sự tham dự của Thường Trực HĐHP QNĐN./.                                                               PHẠM ĐỨC NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments