Site icon Họ Phạm Việt Nam

Tin Quảng Ngãi: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ GIỖ THƯỢNG THUỶ TỔ ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU (tại Nhà thờ họ Phạm Bá, thôn Năng An, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, sáng 6/9/2020, (19 tháng Bảy năm Canh Tý)

Exit mobile version