Trang chủGIỚI THIỆUTIN QUẢNG NGÃI: THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HĐHP HUYỆN SƠN...

TIN QUẢNG NGÃI: THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HĐHP HUYỆN SƠN TỊNH 

                                                                                                   Sáng ngày 13/5/2018, (28 tháng Ba năm Mậu Tuất), tại nhà ông Phạm Tấn Đường, thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, chủ tọa ông Phạm Tấn Đường và 15 vị đại diện các chi, dòng tộc, nhà thờ họ Phạm ở các xã, thôn trong huyện Sơn Tịnh đã nhóm họp để công bố quyết định thành lập Ban liên lạc lâm thời HĐHP huyện Sơn Tịnh, thảo luận bàn bạc việc chuẩn bị cơ sở vật chất tiến tới đại hội lần thứ I thành lập HĐHP (chính thức) huyện Sơn Tịnh. Tham dự buổi họp có các vị: Phạm Đình Khối, PCT HĐHP Việt Nam, CT HĐHP tỉnh Quảng Ngãi;  Phạm Minh Hòa, Phạm Phước Tuấn, PCT HĐHP tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phạm Tấn Đường đã báo cáo những nội dung, công việc chuẩn bị, vận động, giới thiệu nhân sự và các hoạt động trước mắt để hình thành Ban liên lạc lâm thời HĐHP huyện Sơn Tịnh; đồng thời đề nghị Thường trực HĐHP tỉnh xem xét quyết định. Sau khi xem xét các điều kiện cần thiết và phù hợp Quy chế hoạt động của HĐHP tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực HĐHP tỉnh Quảng Ngãi quyết định công nhận Ban liên lạc lâm thời HĐHP huyện Sơn Tịnh gồm 16 vị để lo công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, vật chất để tiến tới đại hội thành lập, gồm các vị:

– Ông Phạm Tấn Đường, Trưởng ban,

– Ông Phạm Đình Phùng, Phó trưởng ban,

– Ông Phạm Viết Chương, Phó trưởng ban,

– Ông Phạm Thái Bình, Phó trưởng ban,

– Ông Phạm Tư Đông, ủy viên,

– Ông Phạm Minh Thành, ủy viên,

– Ông Phạm Minh Thảo, ủy viên,

– Ông Phạm Miên, ủy viên tài chính

– Ông Phạm Bá Ri, ủy viên truyền thông

– Ông Phạm Khắc Bộ, ủy viên,

– Ông Phạm Ngọc Dung, ủy viên,

– Ông Phạm Bình Hoa, ủy viên,

– Ông Phạm Phú Lập, ủy viên,

– Ông Phạm Tấn Công, ủy viên,

– Ông Phạm Cao Chức, ủy viên,

– Ông Phạm Quang Trí, ủy viên.

Hội nghị cũng đã thống nhất phân công các thành viên phụ trách khu vực các xã để triển khai nội dung công việc và tiếp tục vận động, giới thiệu bổ sung nhân sự ở các xã, các nhà thờ của chi, dòng tộc để tham gia chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tiến hành đại hội thành lập (dự kiến khoảng trung tuần tháng 8/2018).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đình Khối biểu dương những nỗ lực của các vị trong BLL lâm thời, và vai trò của ông Phạm Tấn Đường, trong việc chuẩn bị và thành lập Ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Sơn Tịnh, bước đầu đã đem lại kết quả hết sức khả quan và tin tưởng rằng nhất định huyện Sơn Tịnh sẽ thực hiện thành công những nội dung được thông qua trong buổi thành lập Ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Sơn Tịnh hôm nay.

Hội nghị thành lập Ban liên lạc lâm thời HĐHP huyện Sơn Tịnh diễn ra trong không khi ấm áp, thắm tình đồng tộc, ấm áp tình quê, thể hiện quyết tâm cao của BLL lâm thời trong việc chuẩn bị để tiến tới đại hội thành lập HĐHP huyện Sơn Tịnh lần thứ nhất./.

Minh Hoà – Phước Tuấn

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments