Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NGÃI:ĐẠI HỘI CLB THƠ HỌ PHẠM TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN...

TIN QUẢNG NGÃI:ĐẠI HỘI CLB THƠ HỌ PHẠM TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ NHẤT (2020-2025).

Ngày 18/7/2020, tại Khách sạn Ninh Thọ, thành phố Quảng Ngãi, Ban chủ nhiệm lâm thời CLB Thơ Họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Tham dự Đại hội có trên 50 đại biểu là hội viên CLB thơ họ Phạm, đại diện các CLB thơ trong tỉnh, đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Ông Phạm Đình Khối, Phó Chủ tịch HĐHP Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi và các vị trong Thường trực HĐHP tỉnh tham dự chỉ đạo đại hội; các vị đại diện Thường trực HĐHP các huyện, thị xã, thành phố, đại diện CLB Trẻ Họ Phạm tỉnh.

Ông Phạm Tấn Đường, thay mặt Ban chủ nhiệm lâm thời CLB thơ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu khai mạc Đại hội, báo cáo quá trình chuẩn bị đại hội và phương hướng hoạt động của CLB nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Thiện thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của CLB .

Ông Phạm Đình Khối, thay mặt Thường trực HĐHP tỉnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của Ban chủ nhiệm CLB và của các hội viên trong việc xây dựng, phát triển CLB thơ nói riêng và tộc họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi thể hiện sự đồng tâm hiệp lực chung lưng đấu cật để thực hiện phương hướng hoạt động của CLB nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng CLB thơ Họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Đại hội bầu Ban chủ nhiệm CLB thơ Họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 7 vị, ông Phạm Tấn Đường được bầu làm Chủ nhiệm CLB, các ông Phạm Thiện, Phạm Hoàng Nhân được bầu làm Phó chủ nhiệm CLB.

Sau khi Ban chủ nhiệm CLB ra mắt nhận nhiệm vụ, Đại hội kết thúc trong không khí hân hoan phấn khởi. Các đại biểu đã vui vẻ tham gia phần liên hoan và giao lưu thơ, nhạc ./.

                               Minh Hòa – Phước Tuấn

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments