TIN TÀI TRỢ:

 

Hưởng ứng Thư kêu gọi Ngày 10/4/2023 của TT. HĐHPVN về tài trợ, đóng góp chung tay xây dựng Quĩ hoạt động dòng họ, ngày 18/5/2023 ông Phạm Đắc Đạt- Phó Chủ tịch HĐHpvn đã chuyển vào : Quĩ của Hội đồng 20 Tr để hỗ trợ tổ chức hội nghị tại Phú Yên; Quĩ của CLBGDhPVN 20 Tr ; Quĩ  tri ân Thiện nguyện 10 Tr đ; Quĩ của ClB võ học Họ phạm VN 10 Tr đ. TT. HDDHPVN ghi công và cám ơn Nhà tài trợ Phạm Đắc Đạt đã luôn tận tâm vì việc họ ta!                                                                                      TS PHẠM VŨ CÂU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments